Aktuality

Mestská polícia Nová Baňa upozorňuje vodičov

27. 9. 2023
Oznamy

Od nedele t.j. dňa 01.10.2023 vstupuje do platnosti novela Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a to v časti osobitných ustano......

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre

25. 9. 2023
Oznamy

Obec Horné Hámre oznamuje dotknutým obciam, orgánom a ostatnej verejnosti,že prerokovanie návrhu územného plánu obce Horné Hámre s......

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 22. júna 2022

15. 6. 2022 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

 

22. júna 2022 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

 

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:


O t v o r e n i e

 • Informačný blok vedenia mesta
 1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 10. 06. 2022
 2. Návrh VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Nová Baňa
 3. Správa o výsledku kontroly procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku
 4. Správa o výsledku kontroly procesu realizácie kosenia trávnatých plôch mesta Nová Baňa ul. Školská , ul. Nábrežná v roku 2021
 5. Správa o výsledku kontroly zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancami TS Nová Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná v dňoch 06.06 – 07.06.2022
 6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2022
 7. Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v meste Nová Baňa
 8. 3. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa
 9. Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa
 10. Prehľad investícií do údržby budov a vybavenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa za rok 2019 – 2022
 11. Prehľad investícií príspevkovej spoločnosti Technické služby mesta Nová Baňa
 12. Dotácia z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2022 pre MFK Nová Baňa
 13. Majetkové veci
 14. Vstup do združenia RVC Nitra
 15. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie rokov 2022-2026
 16. Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie rokov 2022-2026
 17. Určenie volebných obvodov pre voľby mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie rokov 2022-2026
 18. Návrh na odvolanie riaditeľa Technických služieb mesta Nová Baňa
 19. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 20. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria
 • Z á v e rMgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

primátor mesta


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.