Aktuality

Súkromná zbierka televízorov a rádií rôznych ročníkov, z čias 60. rokov, ktoré zozbieral počas 50 rokov svojej praxe novobančan pán Kamil Müller.

28. 2. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa dňa 27. februára 2024 sprístupnilo verejnosti exponáty súkromnej zbierky televízorov a rádií rôznych ročníkov, z č...

Základná škola Jána Zemana pozýva rodičov budúcich prvákov na prezentáciu školy (29.2.2024)

28. 2. 2024
Oznamy

Vážení rodičia budúcich prvákov,  Základná škola Jána Zemana Nová Baňa Vás pozýva na prezentáciu školy, ktorá sa uskutoční dňa ......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 29. februára 2024

26. 2. 2024
Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 29. fe......

Ľahkoatletický míting už po 10-tykrát

19. 6. 2023 Nová Baňa

„Každý šampión bol v jednej chvíli pretekárom, ktorý sa odmietol vzdať.“

Mesto Nová Baňa a Centrum voľného času v Novej Bani v úzkej spolupráci s novobanskými školami zorganizovali 13. júna 2023 jubilejný 10. ročník Ľahkoatletického mítingu. Po daždivom období nastal krásny slnečný deň a už nič nebránilo tomu, aby športový areál ZŠ Jána Zemana ožil v skorých ranných hodinách. Bolo potrebné pripraviť jednotlivé stanovištia a tejto úlohy sa zhostili organizátori, členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa, niekoľko dobrovoľníkov a pomocnú ruku podali aj samotní žiaci. O 8:00 hod. bolo všetko pripravené a deň plný športu mohol začať slávnostným otváracím ceremoniálom. V sprievode mažoretiek z CVČ nastúpili na trávnik ihriska pri ZŠ Jána Zemana organizátori, koordinátori športových disciplín a celkom 206 žiakov – športovcov zo ZŠ Jána Zemana, ZŠ svätej Alžbety, Gymnázia Františka Švantnera a SOŠ obchodu a služieb, ktorí boli rozdelení do 12 kategórií a prišli si zmerať sily v 8 disciplínach. Peter Rumanko, moderátor tohto športového podujatia, privítal všetkých prítomných a odovzdal slovo Branislavovi Jaďuďovi, primátorovi mesta, ktorý oficiálne otvoril 10. ročník Ľahkoatletického mítingu, poprial športovcom veľa športových úspechov, zdravej súťaživosti v duchu fair play. Následne Juraj Kološta, riaditeľ mítingu, predstavil realizačný tím, jednotlivé stanovištia a rozhodcov športových disciplín. V závere slávnostného otvorenia mítingu zazneli slávnostné sľuby, ktoré za rozhodcov predniesla Mariana Andrášiková a za športovcov Barbora Gajdošová. Bežecké disciplíny (šprint na 60 m, beh na 250 m, beh na 500 m, beh na 1000 m) zastrešovali Mária Rudzanová, Mariana Andrášiková, Erika Kopernická a Michal Stehlík. Skok do diaľky prebiehal pod vedením Antona Medveďa, Petra Budinského a Ivany Hoghovej, skok z miesta zabezpečovala Michaela Stehlíková a skok do výšky vo veľkej telocvični mali na starosti Ondrej Fidermák a Peter Budinský. Koordinátorom vo vrhu guľou bol Daniel Budinský. Dosiahnuté výsledky na jednotlivých stanovištiach zapisovali žiaci zapojených škôl. Víťazov sme oceňovali priebežne, krátko po ukončení jednotlivých disciplín, medaily a diplomy si prevzali z rúk Petra Pšenáka, predsedu Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta NB. Celkom sme odovzdali takmer 150 diplomov a medailí. Tlač štartovacích listín, spracovanie výsledkov a vypisovanie diplomov zabezpečil kolektív CVČ v zostave Tatiana Polcová, Tatiana Lachká a Anna Kopernická. O zdravotný dohľad počas trvania mítingu sa postaral Peter Tomčáni. Materiálno-technické zabezpečenie, vrátane medailí, diplomov, občerstvenia a propagácie zabezpečilo mesto Nová Baňa.

Poďakovanie za úspešný priebeh patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tomto podujatí, koordinátorom jednotlivých disciplín, pomocníkom, dobrovoľníkom... Mnohí z nich nezaváhali a venovali svoj voľný čas pre naozaj dobrú vec. Ďakujeme aj všetkým žiakom - športovcom, veľmi nás teší veľký počet športujúcich detí a ich zdravá súťaživosť.

Za úpravu ihriska a jeho okolia ako aj za súčinnosť pri príprave podujatia patrí poďakovanie Technickým službám mesta Nová Baňa a Sociálnemu podniku mesta Nová Baňa.

Veríme, že toto športové podujatie aj v nasledujúcich rokoch bude mať svojich priaznivcov, veď jeho cieľom je podporiť deti a mládež k aktívnemu športovaniu, prekonaniu samého seba a dosahovaniu čo najlepších výsledkov.

Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

Foto: Andrea Bedenská, MsÚ Nová Baňa

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.