Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Letné tábory ukončené

25. 8. 2022 Nová Baňa

Mesto Nová Baňa s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a v spolupráci so svojimi rozpočtovými organizáciami zorganizovalo aj zvyšné 3 turnusy letných táborov v roku 2022 z celkového počtu 6 táborov.

Tábor FANTÁZIA v termíne 25.7. – 29.7.2022

Tábora Fantázia sa zúčastnilo 20 detí. Na začiatku tábora sa deti zahrali zoznamovacie hry a zasúťažili si. Farbami na textil, pečiatkovaním a maľbou si malí umelci vytvorili vlastné originálne tričká a pomocou prístroja na zhotovenie odznakov si vyrobili odznaky so svojím logom. Za pomoci vedúceho sa rozdelili do tímov, každý tím si vymyslel svoje logo a názov. Na druhý deň sme si zasúťažili v štafetových hrách, a vycestovali spoločným autobusom do Banskej Štiavnice. Navštívili sme múzeum Minerálov a Terra permóniu. Deti si vyskúšali prácu s rôznym materiálom. Domou si odniesli nie len krásne zážitky ale aj veľa darčekov, ktoré si sami vyrobili.

V stredu sme sa pustili do výroby náramkov a príveskov na mobilný telefón, zahrali vedomostný kvíz a zasúťažili. V poobedných hodinách sme navštívili kúpalisko Vodný raj vo Vyhniach. Deti si užili krásne letné počasie a do sýtosti sa vyšantili na toboganoch. Štvrtkový deň sme strávili v CVČ. V doobedných hodinách sme si zahrali táborové hry, zasúťažili, nacvičovali letný prázdninový tanec a vyrobili smotanovú maškrtu. Po dobrom obede v Radničnej vinárni u pána Ivana Lachkého, deti zažili muzikoterapiu dozvedeli sa niečo o zvuku a rôznych druhoch hudobných nástrojov.

Tábor sme zavŕšili na Tajchu v Banskom dvore, kde sme si zasúťažili, zahrali táborové hry, hľadali poklad. O stravu v ten deň sa nám postarala pani Šipikalová z Banského dvora. Potom sme sa presunuli mestskou dopravou do CVČ, kde sme vyhodnotili tábor a na záver deti zatancovali rodičom táborový tanec, ktorý sa učili počas celého týždňa.

Tatiana Lachká, pedagóg tábora

Rozprávkový tábor v termíne 1.8. – 5.8.2022

Rozprávkovo bolo tematicky zamerané na rozvoj komunikačných schopností detí. Vďaka kráľovstvu rozprávkových príbehov sa deti každý deň zobudili do novej rozprávky a stali sa súčasťou jej deja. Stretli sa s rozprávkovými bytosťami, s ktorými súťažili, hrali sa, tancovali, spievali, zabávali, ale aj veľa naučili.

Prvý deň sme zažili dobrodružstvo so sliepočkou a kohútikom. Porozprávali sme si rozprávku, hľadali a skladali jej postavičky. Hrali sme sa pohybové hry na Janka a Marienku a slimáka Turba. Vyrobili sme si rozprávkový peračník so šablón a textilnými farbami. Po dobrom obede v Radničnej vinárni sme sa zúčastnili hudobného kúpeľa s ujom Majom a naučili veľa o zvuku. V závere dňa sme si nakreslili prvú stranu rozprávkového denníka.

Druhý deň v Rozprávkove bol veselý. Mimoni bola rozprávka, ktorá nás po celý deň sprevádzala. Ráno sme si vyrobili odznak rozprávkovej bytosti. Autobusom p. Štrbu sme sa odviezli do Banskej Bystrice. Tam sme si pozreli v kine Cinemax novú rozprávku o Mimoňoch. Po návrate do Novej Bane nás čakalo rozdelenie úloh v divadelnej rozprávke o Sliepočke a kohútikovi a spoločne sme zavinšovali k narodeninám kamarátke Anežke.

Tretí rozprávkový táborový deň bol spojený s rozprávkou „Za plotom“. Tak ako zvieratká v rozprávke vyšli zo svojho domova a vybrali sa na výlet, tak aj my sme si spravili výlet na Tajch. Súťažili sme, vyrábali náramky na mobil, kolobežkovali, korčuľovali, močili si nôžky v Tajchu. O hladné brušká sa nám počas obedu postarala p. Šipikalová z Banského dvora. Po návrate do centra mestskou dopravou sme sa naučili a zahrali hru „Táborové podnikanie“, ktorá deti veľmi bavila.

Predposledný táborový prázdninový deň sme začali zhodnotením predchádzajúceho rozprávkového dňa, a to kvízom, ktorý dopadol fantasticky. Každé dieťa dostalo možnosť namaľovať a vyrobiť si svoju závesnú ozdobu v tvare rybičky. Na dvore CVČ sme sa zahrali. Ďalším táborovým programom bolo kúpanie na termálnom kúpalisku vo Vyhniach. Vykúpali sme sa a zahrali sme sa vodné hry, zabavili na tobogáne, spoločne sme sa naobedovali. Naplnení novými zážitkami sme sa opäť všetci šťastlivo vrátili domov vďaka autobusovej doprave p. Štrbu.

Piaty a záverečný deň rozprávkového tábora sme prežili v centre voľného času a prípravou na divadielko, ktoré sme si pripravili pre svojich rodičov. Po ranných hrách sme si vyskúšali kostýmy a pripravili scénu a hľadisko. Po obede v Radničnej vinárni Ivana Lachkého sme pokračovali v príprave. Upiekli sme dva koláče. Niekoľkokrát sme si divadielko o „Sliepočke a kohútikovi“ zopakovali. Pred samotným príchodom rodičov sme si v kruhu uskutočnili vyhodnotenie tábora a celotáborovej hry Anjel. Deti boli pochválené. Záver tábora bol nádherný, rodičia boli potešení krásnemu predstaveniu. Ďakovali a vyjadrili veľkú spokojnosť za celý prímestský tábor.

Deti si na pamiatku z tábora odniesli vecné ceny v podobe odznakov, namaľovaných rybičkových závesných ozdôb, korálkových náramkov na mobily a textilné peračníky na pastelky. Deti prežili päť krásnych dní s bohatým programom s rozprávkovou tematikou. Letný prímestský tábor hodnotíme veľmi pozitívne. Ciele a úlohy stanovené na začiatku boli splnené.

PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ - pedagóg tábora

Tábor Indiánska osada v termíne 8.8. – 12.8.2022

Tábora Indiánska osada sa zúčastnilo 20 detí. Na začiatku tábora sa deti zahrali zoznamovacie hry a zasúťažili. Oboznámili sa s programom tábora. Deti si vyrobili odznaky so svojim indiánskym menom, ktoré si sami vymysleli. Zhotovili si indiánske čelenky, farbami na textil, pečiatkovaním a maľbou si malí umelci vytvorili vlastné originálne tričká. Naučili sa indiánske pokriky a hry. Na druhý deň sme sa pustili do výroby indiánskych náramkov a príveskov, zahrali indiánske hry a zasúťažili. V poobedných hodinách sme navštívili kúpalisko Vodný raj vo Vyhniach. Deti si užili krásne letné počasie a do sýtosti sa vyšantili na toboganoch.

V stredu sme sa mestskou dopravou presunuli do jazdeckej školy Beri, kde si deti zajazdili na koníkoch. Potom sme sa presunuli na Tajch do Banského dvora, kde sme si zasúťažili, zahrali táborové hry. V tento deň sme mali aj osobnú návštevu z BBSK - poverení zamestnanci, ktorí vykonali kontrolu na mieste a my sme sa mohli odprezentovať v plnej kráse v indiánskom odeve. O stravu sa nám postarala pani Šipikalová z Banského dvora. V poobedných hodinách sme vyrobili pozvánku pre rodičov na piatkové ukončenie tábora. Štvrtkový deň, sme začali táborovými hrami, nacvičovali indiánsky tanec a vyrobili čokoládovú maškrtu. V poobedných hodinách sme navštívili Zveropark v Žarnovici, kde si deti pozreli zvieratká.

Tábor sme zavŕšili na Zvoničke, kde si deti vyskúšali lezenie na feratách. O stravu v ten deň sa nám postaral Ivan Lachký Radničná vináreň. Po dobrom obede sme sa pripravovali na program, ktorí sme nacvičovali pre rodičov počas celého týždňa a vyhodnotili tábor. Deti si z celého týždňa odniesli veľa nových zážitkov, poznatkov a priateľstiev. Preto aj touto cestou chceme poďakovať za finančnú podporu Banskobystrickému samosprávnemu kraju.

Touto cestou chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a našim organizáciám Základnej škole J. Zemana a Centru voľného času Nová Baňa za organizačné zastrešenie všetkých táborov, vytvorenie bohatého programu a zážitkov pre deti.

Tatiana Lachká, pedagóg tábora

 „S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.“


PhDr. Lenka Šubová

poverená vedením kancelárie primátora mesta

projektový manažér

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.