Aktuality

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Stále sa môžete zapojiť do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024!

12. 6. 2024
Oznamy

Využi zvyšné júnové dni a zapoj sa do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024! ...

Nákup nových kníh do knižnice

14. 6. 2023 Kultúra Nová Baňa Oznamy

„ Knihy sú ako zrkadlá. Vidíte v nich len to, čo už máte v sebe.“

Carlos Ruiz Zafón

V roku 2022 sme získali dotáciu na zakúpenie nových kníh do našej mestskej knižnice. Projekt pod názvom „Akvizícia knižničného fondu“ sa realizoval od júla 2022 do konca júna 2023. Z Fondu na podporu umenia poskytnuté finančné prostriedky v hodnote 3300 eur a spolufinancovanie v sume 500 eur bolo použité z finančných zdrojov mesta. Zakúpila sa náučná a odborná literatúra pre deti a dospelých, populárna literatúra, beletria pre dospelých, poézia pre deti aj dospelých, ako aj publikácie pre deti a mládež. Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb patrí k hlavným prioritám Mestskej knižnice Nová Baňa. Pravidelné dopĺňanie knižničného fondu prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a kultúrneho povedomia širokej verejnosti a podporovaniu a propagácii čítania a vzdelávania detí a mládeže, ako aj dospelých čitateľov. Schopnosť čítať sa pokladá za základnú kompetenciu človeka, ktorá je nevyhnutná pre jeho osobný rast a zapojenie sa do spoločnosti. Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti najmä u detí a mládeže je vysoko aktuálna hlavne dnes, v dobe e-technológií.

Vďaka podpore získanej z FPU knižnica doplnila a obohatila svoj knižničný fond o 316 ks titulov kníh v celkovej hodnote 3802,56 eur. Nové knihy získané z dotácie boli vystavené v priestoroch knižnice a čitatelia boli oboznámení, že akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Veríme, že zakúpené knihy obohatia náš knižničný fond a potešia našich súčasných, ako aj nových čitateľov. Fondu na podporu umenia ďakujeme za poskytnutú dotáciu, ako aj za finančné prostriedky z rozpočtu mesta Nová Baňa. Pozývame všetkých súčasných, ako aj nových čitateľov do priestorov knižnice, kde je možnosť absenčných aj prezenčných výpožičiek nielen kníh, ale aj novín a časopisov.

 „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“

Text a foto: Eva Čaklošová, knihovníčka

Mestská knižnica Nová Baňa

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.