Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 2. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Beseda s Ing. Pavlom Petrechom dňa 05.03.2024

19. 2. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s  Ing. Pavlom Petrechom, riaditeľom novobanských sklární v rokoch 1978-2006 , na tému Ako sm......

OZNAM o dočasnom prerušovaní vody

15. 2. 2024
Oznamy

Vážení občania, oznamujeme vám, že Stredoslovenská distribučná, a.s. v týchto dňoch vykonáva opravy na elektrickom vedení smero......

Po prvý raz nás čakajú spojené voľby. Ako v nich hlasovať?

19. 10. 2022 Nová Baňa

Na Slovensku sa 29. októbra 2022 v čase od 7.00 do 20.00 otvoria volebné miestnosti pre voľby do orgánov územnej samosprávy. V Novej Bani budú volebné okrsky zriadené na šiestich miestach. (rozpis okrskov nájdete tu). Chcem upozorniť voličov aj na dve zmeny umiestnenia volebných miestností:

Volebný obvod č.1 – Volebná miestnosť bude v Základnej umeleckej škole, Kollárova č. 5

Volebný obvod č.2 – Volebná miestnosť bude v Centrum voľného času, Bernolákova č. 30

Volebný obvod č.3 – Volebná miestnosť bude v kultúrny dom KINO VATRA, Osvety č. 13

Volebný obvod č.4 – Volebná miestnosť bude v Základnej škole Jána Zemana, Školská č. 6

Volebný obvod č.5 – Volebná miestnosť bude v Kultúrnom dome Bukovina č. 49

Volebný obvod č.6 – Volebná miestnosť bude v Kultúrnom dome Štále, Kolibská cesta č. 232

Po prvý raz budú voľby do orgánov samosprávy obcí a tiež do orgánov samosprávnych krajov spojené do jedného termínu. Aj vzhľadom na túto skutočnosť čaká okrskové volebné komisie náročnejšia práca, predovšetkým čo sa týka spočítavania hlasov. O post primátora Novej Bane zabojujú traja kandidáti – Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď MBA, JUDr. Vladislav Lalka a Ing. Viktória Valachovičová PhD., o trinásť poslaneckých miest v mestskom zastupiteľstve sa uchádza 26 kandidátov. Čo sa týka volieb do orgánov samosprávneho kraja – o post predsedu BBSK má záujem 9 kandidátov, z 10 kandidátov pre voľbu poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja si budeme voliť v dvanástom volebnom obvode dvoch. Predsedníčkou mestskej volebnej komisie bola po žrebovaní zvolená Mgr. Eva Rupcová a podpredsedom je Ing. Michal Motyka.

Voličom bude umožnené voliť iba v mieste trvalého pobytu – vo volebnom okrsku, kde je volič zapísaný v zozname. „Volič je povinný po príchode do voličskej miestnosti preukázať sa okrskovej volebnej komisii občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte cudzinca,“ Členovia okrskovej volebnej komisie zakrúžkujú poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku, opatrenú úradnou pečiatkou a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi – jeden pre voľbu predsedu samosprávneho kraja, druhý pre voľbu poslancov BBSK.

Následne okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname pre voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku s úradnou pečiatkou a dva biele hlasovacie lístky – jeden pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva a jeden pre voľbu primátora mesta.

Prevzatie hlasovacích lístkov potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov svojím podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru, určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Hlasovacie lístky s modrým pruhom vloží do modrej obálky a biele hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy mesta Nová Baňa vloží do bielej obálky.

Ak volič vloží hlasovacie lístky do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené lístky novú sadu hlasovacích lístkov.

Po opustení osobitného priestoru uloží volič modrú obálku do modrej schránky a bielu obálku do bielej schránky.

Obyvatelia, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu navštíviť volebnú miestnosť, môžu požiadať o voľbu do prenosnej schránky. Kontakt na zapisovateľku mestskej volebnej komisie: 0917 590 700, resp. rajnohova@novabana.sk

Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ
a zapisovateľka mestskej volebnej komisie

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.