Aktuality

Pivný festival Nová Baňa

17. 6. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

MotoCamp Slovakia v spolupráci s Mestom Nová Baňa a OOCR Región Gron pozýva všetkých milovníkov remeselného piva na Pivný festival......

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Polovica letných táborov za nami

4. 8. 2022 Nová Baňa

Mesto Nová Baňa s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a v spolupráci so svojimi rozpočtovými organizáciami zorganizovalo už 3 turnusy letných táborov v roku 2022.

Spoznaj svoj kraj v termíne 4.7. – 8.7.2022 so Základnou školou Jána Zemana Nová Baňa

Hlavnou úlohou našich Permoníkov počas celých štyroch dní denného tábora bolo spoznávanie histórie baníctva, baníckych miest a krásy okolitej prírody, ktorá je s nami a s baníctvom úzko spojená. Naša výprava po stopách Permoníkov začala v Kremnici, kde sme navštívili Štôlňu Andrej. Štôlňa Andrej v Kremnici, ktorú nazývajú aj „križovatka storočiami.“ Absolvovali sme dobrodružnú prechádzku časom, počas ktorej sme videli exponáty zo 17. až 20. storočia. Oboznámili sa s históriou dobývania zlato-striebornej rudy, z ktorej sa v 14. a 15. storočí vyrobila podstatná časť zlata v Európe. Štôlňou sme prešli v prilbách s „čelovkami“ približne 60 m pod povrchom. Z múzea naše kroky smerovali na rozhľadňu Krahule. Z jej najvyššieho poschodia sme pozorovali nielen blízke Kremnické a Štiavnické vrchy, ale i vzdialenú Malú Fatru.

Na druhý deň sme pokračovali v našej výprave, do štôlne Bartolomej - banské múzeum v prírode s najatraktívnejšou expozíciou s možnosťou fárať do podzemia. Po krátkej video ukážke sme smerovali vystrojení v prilbe, plášti s lampou v ruke do originálnych banských priestorov, kde deti videli vývoj rudného baníctva. Najvzácnejším exponátom v podzemnej expozícii bol Gápel na konský pohon, ktorý je jediný stroj-motor od banského výťahu, ktorý sa na Slovensku zachoval. Druhá časť programu sa odohrávala v geoparku, v ktorom si deti vyskúšali hľadanie, dolovanie krištáľov a minerálov v teréne. Zažili tak osobnú skúsenosť, ktorou zistili, že nájsť vzácny kameň nie je až tak ľahké.

Ďalší bod nášho programu bol zameraný na čarovanie prírody bez zásahu človeka a techniky. Spomínaný jav deti pozorovali v Harmaneckej jaskyni, ktorá má kvapľový charakter a nachádza sa v Kremnických vrchoch. Deti porovnávali vzhľad štôlní, ktoré vytvorili ľudia s jaskyňou, ktorú vytvorila príroda. Pukliny v jaskyni sa rozširovali činnosťou vody, neskôr rúcaním a odrobovaním skál. Časť jaskyne je tvorená z čistého vápenca a práve vďaka nemu prirástol Harmaneckej jaskyni názov Biela jaskyňa.

Posledný deň tábora Permoníkov sa odohral v Španej doline, kde je prekrásna príroda a množstvo turistických chodníkov. Starohorsko-španodolincký región bol v minulosti významnou baníckou lokalitou, kde sa ťažila med. Aby sa na tento dôležitý míľnik v Španej doline nezabudlo, vzniklo tu z iniciatívy občianskeho združenia Banícke bratstvo Herrengrund. V múzeu medi, kde sa nachádza kompletná zbierka minerálov z ložísk sme sa dozvedeli zaujímavosti z histórie ťažby a spracovania rudy. Spoznali sme, čo je to cementácia medi, ako sa vyrábala vzácna zelená farba a tiež aj to ako a kam všade med zo Španej doliny putovala.

Takto sme počas štyroch prázdninových dní spoznávali banícku históriu. Venovali sme sa baníckej tematike, prírode, ale hlavne sme spoznali veľa milých ľudí, ktorí nás sprevádzali na našich potulkách. Utužili sme naše kamarátstva spoznali nových priateľov a zažili veľa neopakovateľných okamihov.

Mgr. Bianca Kamodyová, Bc. Adriana Kocianová, Bc. Jana Kršiaková, Bc. et Bc. Mária Raffajová, Ľudmila Zimermanová, pedagogičky                 

S Centrom voľného času Nová Baňa - Športový tábor v termíne 11.7. – 15.7.2022 

V pondelok 11. 7. 2022 sme odštartovali športový tábor. Najprv sme sa vyviezli autobusom na Kostivrch, kde sme si zajazdili na koníkoch, potom nasledovala turistika cez vrch Johan na Tajch, do Banského dvora. Tu sme absolvovali obed a športové súťaže. V utorok 12. 7. 2022, čo bol druhý deň športového tábora, sme si ráno zatrénovali na ihrisku a zvyšok dňa sme strávili na kúpalisku vo Vyhniach. Tretí deň športového tábora, 13. 7. 2022, sme sa vlakom odviezli do Banskej Bystrice, kde nán dvojnásobná olympijska víťazka Elena Kaliská ukázala celý areál VŠC Dukla BB. Štvrtý deň športového tábora bol 14. 7. 2022. Pred kúpaním vo Vyhniach sme stihli túru k baníckej útulni. Piatok 15. 7. 2022 sme sa prehupli už do piateho a zároveň posledného dňa športového tábora presunuli sme sa na Tajch Po rannom rozbehaní a rozcvičke sme si zasúťažili, naobedovali sa a vyhodnotili celý týždeň. Animátor: Mgr. Dimitrij Zvizdeckij.

Tábor ATLETIKA v termíne 18.7. – 22.7.2022

Po náročnom týždni v športovom tábore, sme pre deti pripravili podobne náročný program s malými obmenami. V pondelok 18. 7. 2022 sme začali atletický tábor zoznamovacími hrami v CVČ. Vyviezli sme sa na Kostivrch, pozreli sme koníky a iné zvieratá na farme. Značili sme chodníček novobanských povestí až na vrch Johan. Cez Šarvíz sme prešli na Tajch do Banského dvora. Po obede sme si zabehali a zasúťažili. Utorok 19.7.2022 začal atletickým tréningom na školskom ihrisku, potom sme sa okúpali a pošmýkali vo Vyhniach. V stredu 20.7.2022 sme mali v pláne prehliadku VŠC Dukla BB, ale kvôli plánovanej akcii EYOF to už nebolo možné. Preto sme si dohodli návštevu Vlada DRAKLU Moravčíka 11 násobného majstra sveta v Thajskom boxe a K1v jeho Drakula gyme. Deti si zatrénovali a zaboxovali v ringu. Štvrtok 21.7.2022 ráno sme vyrazili na turistiku k baníckej útuľni a cez Červenku na Zvoničku. Po turistike nás opäť čakal zaslúžený relax vo Vyhniach. Piatok 22.7 sme celý strávili na Tajchu. Čas sme si vyplnili rozcvičkou, atletickou abecedou, súťažou na kolobežkách, obedom, cezpoľným behom, kúpaním, vyhodnocovaním súťaží a zhodnotením celého týždňa. Animátor: Zuzana Plachyová.

Mgr. Juraj Kološta, pedagóg táborov

Touto cestou chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a našim organizáciám Základnej škole J. Zemana a Centru voľného času Nová Baňa za organizačné zastrešenie táborov, vytvorenie bohatého programu a zážitkov pre deti.

PhDr. Lenka Šubová, projektový manažér kancelárie primátora

„S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.“

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.