Aktuality

Zabavte sa s nami

24. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na deň plný zábavy a športu, s bohatým programom i sprievodnými akciami pre deti k blížiacemu sa Medzinárodn......

Informácia o výluke Hronský Beňadik – Nová Baňa od 09. júna - do 11.decembra 2024

24. 5. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Pracovné stretnutie na pôde Ministerstva cestovného ruchu a športu SR

23. 5. 2024
Oznamy

Dňa 22. mája 2024 štátny tajomník Ministerstva športu a cestovného ruchu SR Ján Krišanda a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR......

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 15. mája 2024

7. 5. 2024 Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

15. mája 2024 (t.j. v stredu) o 13.00 hod. 

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

 • O t v o r e n i e
 • Informačný blok vedenia mesta
 • Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 02.05.2024
 • Správa o výsledku kontroly poskytnutých dotácií za rok 2023
 • Participatívny rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2024 - použitie prostriedkov
 • Postúpenie práv a povinností investora stavby/stavebníka „Archeologické nálezisko Althandel, Nová Baňa – konzervácia a dočasné sprístupnenie nálezu“
 • Modernizácia Základnej školy Jána Zemana v meste Nová Baňa ( ŽoNFP) – zrušenie uznesenia
 • Zámer na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ z Fondu na podporu športu
 • Správa o inventarizácii majetku Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, Nová Baňa 
 • Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. za rok 2023
 • Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. za rok 2023
 • Návrh VZN č... zo dňa 15. mája 2024 o hazardných hrách na území mesta
 • Zriadenie transparentného účtu
 • Doplnenie rady školy
 • Majetkové veci
 • Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 • Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka
 • Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.