Aktuality

Pivný festival Nová Baňa

17. 6. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

MotoCamp Slovakia v spolupráci s Mestom Nová Baňa a OOCR Región Gron pozýva všetkých milovníkov remeselného piva na Pivný festival......

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Projekt realizovaný Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na tému "Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore".

1. 4. 2022 Nová Baňa Oznamy

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do výskumu, ktorý je realizovaný v rámci projektu realizovaného Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na tému "Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore".

Cieľom projektu je zmapovať spôsob zabezpečovania pomocných služieb súvisiacich s prácou mestského alebo obecného úradu (napr. upratovanie, správa informačných technológií) a miestnych verejných služieb určených pre obyvateľov daného mesta alebo obce (napr. zber a odvoz TKO, údržba miestnych komunikácií). Projekt si pritom kladie za cieľ zmapovať práve tie faktory, ktoré prispievajú, resp. neprispievajú k úspešnému zabezpečovaniu daných služieb. Pre zmysluplné mapovanie je okrem zistenia súčasného stavu spôsobu verejného obstarávania a zabezpečovania služby v miestnej samospráve potrebné zistiť aj názor občanov a zamestnancov na kvalitu zabezpečovaných služieb. Z toho dôvodu Vás prosíme o vyplnenie a venovanie pozornosti nasledovným dotazníkom. Prvý dotazník sa zameriava na samotný spôsob zabezpečovania služieb a je určený pre povereného zamestnanca mestského alebo obecného úradu. Druhý dotazník je určený pre zamestnancov mestského alebo obecného úradu, pričom majú hodnotiť kvalitu pomocných služieb. V treťom dotazníku hodnotia obyvatelia mesta alebo obce kvalitu miestnych verejných služieb.

Dotazník zameraný na kontrahovanie služieb v miestnej samospráve určený pre povereného zamestnanca: https://forms.gle/j2ZxiS5MHoekNMKDA

Dotazník zameraný na hodnotenie kvality služieb mestského úradu určený pre zamestnancov úradu: https://forms.gle/cZDyqzoRqtTM7PDP8

Dotazník zameraný na hodnotenie kvality služieb zabezpečovaných vašou samosprávou určený pre občanov: https://forms.gle/74fKGsV2aKfiEynf8 . V prípade možnosti prosíme o jeho zverejnenie na sociálnej sieti vášho mesta / vašej obce.

Kompletné znenie dotazníku zameraného na kontrahovanie služieb je dostupné na internetovej adrese: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ti0AP0MXaC3-29yatThmV5CnRujaEuzIPolO81WGF4I/edit?usp=sharing


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.