Aktuality

ALTHANDEL verejná zbierka

5. 12. 2022
Nová Baňa Oznamy

ALTHANDEL VEREJNÁ ZBIERKA  ZDAR BOH! Počuli ste už niekedy o novobanskom Althandli? To je miesto, kde pred 300 ......

Zaspievaj si pesničku o snehovej vločke

5. 12. 2022
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Centrum voľného času v Novej Bani v stredu 7.12.2022 o 14.00 hod. pozýva deti zaspievať si anglickú pesničku o snehovej vločke a n......

Prečo aj u nás v Novej Bani navrhujeme zvýšenie daní a poplatkov od roku 2023 (Hlasovanie NR SR presunuté na 13.12.2022)

2. 12. 2022
Nová Baňa Oznamy

Národná rada Slovenskej republiky preložila hlasovanie o návrhu zákona na 13.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.......

Projekty vybudovania modelu Potterovho stroja, baníckeho skanzenu, resp. baníckeho múzea v Novej Bani

11. 10. 2021 Nová Baňa

V prílohách sú zverejnené tri návrhy projektu vybudovania modelu Potterovho stroja, baníckeho skanzenu, resp. baníckeho múzea, vrátane využitia existujúceho domu a celého areálu na ul. Mariánska č.8 v Novej Bani. Jednotlivé projekty zahŕňajú aj sprístupnenie autentických základov strojovne Potterovho stroja pre verejnosť, ktoré boli predmetom archeologického výskumu počas predchádzajúcich troch rokov.

Cieľom zverejnenia je umožniť aj verejnosti zoznámiť sa s jednotlivými návrhmi, návrhy budú prerokované na zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 13. októbra 2021 a zároveň budú predmetom rokovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa dňa 24. novembra 2021.
Nakoľko archeologický výskum bol v roku 2021 ukončený, naším zámerom je prikročiť k budovaniu tohto areálu podľa vybratého návrhu už začiatkom budúceho roka.

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ

Návrh č. 1 Peter Konečný, Igor Cziel

Návrh č. 2 Branislav Medveď, Miroslav Beňák

Návrh č. 3 Peter Kopernický, Maroš Marko, Samuel Šmikniar

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.