Aktuality

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

29. 6. 2022
Oznamy

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o maj......

Skrátené úradné hodiny

28. 6. 2022
Oznamy

Vážení občania, z dôvodu vysokých teplôt budú v stredu 29. júna 2022 upravené stránkové hodiny Mestského úradu, Mestskej knižni......

Beseda so spisovateľkou Ivanou Havranovou

28. 6. 2022
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu so spisovateľkou Ivanou Havranovou, ktorá sa uskutoční v piatok 1.7.2022 o 16:00 hod. v Mests......

Projekty vybudovania modelu Potterovho stroja, baníckeho skanzenu, resp. baníckeho múzea v Novej Bani

11. 10. 2021 Nová Baňa

V prílohách sú zverejnené tri návrhy projektu vybudovania modelu Potterovho stroja, baníckeho skanzenu, resp. baníckeho múzea, vrátane využitia existujúceho domu a celého areálu na ul. Mariánska č.8 v Novej Bani. Jednotlivé projekty zahŕňajú aj sprístupnenie autentických základov strojovne Potterovho stroja pre verejnosť, ktoré boli predmetom archeologického výskumu počas predchádzajúcich troch rokov.

Cieľom zverejnenia je umožniť aj verejnosti zoznámiť sa s jednotlivými návrhmi, návrhy budú prerokované na zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 13. októbra 2021 a zároveň budú predmetom rokovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa dňa 24. novembra 2021.
Nakoľko archeologický výskum bol v roku 2021 ukončený, naším zámerom je prikročiť k budovaniu tohto areálu podľa vybratého návrhu už začiatkom budúceho roka.

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ

Návrh č. 1 Peter Konečný, Igor Cziel

Návrh č. 2 Branislav Medveď, Miroslav Beňák

Návrh č. 3 Peter Kopernický, Maroš Marko, Samuel Šmikniar

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.