Aktuality

Priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2022

20. 1. 2022
Nová Baňa

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 podávajú len tí daňovníci, u ktorých nastala oproti roku 2021 nejaká zmena. Zákonom s......

V mesiaci február 2022, otvárame Kurz opatrovania v trvaní 226-hodinový akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou v SR a zahraničí

20. 1. 2022
Oznamy

Teoretická výučba (105 hodín) -úvod do opatrovateľstva, – komunikácia a etika v opatrovateľstve, – práca s klientom, anatómi......

Miliónová investícia v závode Knauf Insulation zlepší ovzdušie v regióne

19. 1. 2022
Nová Baňa

V závode Knauf Insulation v Novej Bani bolo v roku 2021 spustené odsírovacie zariadenie odpadových plynov. V projekte bola využitá...

Projekty vybudovania modelu Potterovho stroja, baníckeho skanzenu, resp. baníckeho múzea v Novej Bani

11. 10. 2021 Nová Baňa

V prílohách sú zverejnené tri návrhy projektu vybudovania modelu Potterovho stroja, baníckeho skanzenu, resp. baníckeho múzea, vrátane využitia existujúceho domu a celého areálu na ul. Mariánska č.8 v Novej Bani. Jednotlivé projekty zahŕňajú aj sprístupnenie autentických základov strojovne Potterovho stroja pre verejnosť, ktoré boli predmetom archeologického výskumu počas predchádzajúcich troch rokov.

Cieľom zverejnenia je umožniť aj verejnosti zoznámiť sa s jednotlivými návrhmi, návrhy budú prerokované na zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 13. októbra 2021 a zároveň budú predmetom rokovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa dňa 24. novembra 2021.
Nakoľko archeologický výskum bol v roku 2021 ukončený, naším zámerom je prikročiť k budovaniu tohto areálu podľa vybratého návrhu už začiatkom budúceho roka.

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ

Návrh č. 1 Peter Konečný, Igor Cziel

Návrh č. 2 Branislav Medveď, Miroslav Beňák

Návrh č. 3 Peter Kopernický, Maroš Marko, Samuel Šmikniar

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.