Aktuality

Novobanský jarmok sa niesol v duchu remesiel, zábavy a dobrého jedla

29. 9. 2023
Nová Baňa

Novobanský jarmok sa radí medzi podujatia, na ktoré sa všetci tešíme. A aký prívlastok si zaslúži? Myslím, že mu právom patrí trad......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministe......

Mestská polícia Nová Baňa informuje o tel. číslach

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa oznamuje občanov, že v prípade neprítomnosti príslušníkov Mestskej polície Nová Baňa môžete v prípade po......

Radosť z divadla

3. 4. 2023 Nová Baňa

Už po 46-krát organizovalo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s mestom Nová Baňa divadelnú prehliadku amatérskych súborov - Melekovu divadelnú Novú Baňu. Bola zorganizovaná na vysokej profesionálnej úrovni, čo nebýva pri prehliadkach tohto typu zvykom. Zúčastnilo sa jej sedem divadelných súborov a jeden nesúťažný hosť festivalu. Deti súťažili na prehliadke s názvom Rozprávkové javisko. Ako prvý sa nám predstavil detský divadelný súbor Zrkadlo pri Základnej umeleckej škole J.L. Bellu v Kremnici s inscenáciou Bodrík. Podkladom bola básnička O Bodríkovi. Režisérovi inscenácie sa podarilo tento text malý rozsahom obrazne pretlmočiť detskému divákovi. Na minimalistickej scéne bol dominantný detský herec, ktorému pri premene pomáhal znak, ktorý dostatočne charakterizoval jednotlivé postavičky príbehu. Jednotlivé výstupy boli precízne vybudované, aj keď občas mohla byť viac využitá divadelná metafora ako aj hudobno-akustická zložka. Rovnaký súbor neskôr uviedol inscenáciu Maťko a Kubko - detskému divákovi známy príbeh o dvoch „pastierikoch“ aj z televízneho spracovania. Režisér Ľuptovský dokázal tvorivo na javisku spracovať túto tému tak, že sa nenechal zviesť televíznym spracovaním. Vystačil si s jednou debnou, minimom rekvizít a len znakovo cez kostýmový prvok charakterizoval jednotlivé postavy či už zo sveta ľudí, alebo zvierat. Tretím súborom, ktorý sa na prehliadke predstavil, bol DDS Sovíčatá zo Štiavnických Baní v réžii pani učiteľky Anny Pataky. Rozohrali na javisku hravé predstavenie Ako v nebi. Tvorcom inscenácie je učiteľka základnej školy bez väčšieho odborného vzdelania v oblasti divadla. Napriek tomu sa autorke - režisérke podarila inscenácia aj myšlienkovo aj obrazovo bohatá. Vystačila si na javisku s jedným rebríkom a hereckými výkonmi svojich mladých zverencov. Kladom inscenácie je veľmi pekná práca s textom, ktorý dokázali predstaviteľky tlmočiť divákovi s využitím podtextu a aj skrytých významov. Ostatnou inscenáciou bola monodráma Obuvník Základnej umeleckej školy Z. S. Parákovej v Žiari nad Hronom. Témou inscenácie je príbeh obuvníka a malého dievčatka na pozadí tragických udalostí II. svetovej vojny.

Večerný divák mal možnosť vzhliadnuť v prvý večer prehliadky nonverbálnu inscenáciu (predstavenie bez slov) Démon divadelného súboru ČI-PR-CHA z Kremnice. Divadelný súbor spracoval náročnú filozofickú tému o démonoch v nás, ktorí ovplyvňujú konanie človeka a náš život. Pomocou výrazových prostriedkov moderného nonverbálneho divadla vytvoril pôsobivú inscenáciu, ktorá je plná výnimočných obrazov a symboliky. Členovia hereckého súboru dokázali zvládnuť štylizovaný prejav, čo sa prejavilo aj schopnosťou rytmizovať inscenáciu cez zmenu vnútornej dynamiky, zmenou tempo-rytmu a ozvláštniť ju cez svoje individuálne danosti. Členovia súboru hneď po prehliadke odcestovali reprezentovať slovenské amatérske divadlo do Poľska.

Druhý večer uviedol súbor Pomníkové divadlo z Hliníka nad Hronom inscenáciu Ženská vojna v réžii Eda Šebiana. Predloha stratila vzhľadom na čas svojho vzniku výrazne na aktuálnosti, pretože téma mužsko-ženských vzťahov je v súčasnosti vnímaná spoločnosťou omnoho komplikovanejšie oproti dobe vzniku hry. Autori inscenácie to svojím spôsobom pociťovali, preto sa snažili vniesť do textu aktualizačný rozmer smerom k súčasnosti.

Tretí súbor, ktorý sme mohli na javisku bývalého kina Vatra vidieť, bol domáci súbor MÚZA s inscenáciou Strana lásky. V tejto situačnej komédii autor spracováva témy prospechárskeho zakladania politických strán a hodnotového rebríčka súčasnej spoločnosti. Tvorcovia sa vyhli násilnej aktualizácii smerom k súčasnosti, text napriek „kolektívnej réžii“ sa podarilo tvorivo uchopiť, vybudovali vo veľkej väčšine vtipné situácie založené na hereckej akcii s využitím typových daností jednotlivých členov súboru.

Hosťom festivalu bol divadelný súbor Paradájz Pikčr z Banskej Štiavnice s kabaretom Slepačí vývar 2. Je to mimoriadne tvorivý počin v oblasti inscenovania kabaretného divadla, ktorý je na vysokej profesionálnej úrovni. Čo ocenili aj diváci, ktorí sa výborne bavili a odmenili účinkujúcich veľkým potleskom. Odborná porota ocenila v kategórii „Prúdy súčasného divadla“ inscenáciu Démon, v kategórii „Tradičné divadlo“ inscenáciu Strana lásky. Z detských inscenácii 1. miesto - Maťko a Kubko, 2. miesto - Ako v nebi, 3. miesto – Obuvník.

Boli udelené aj ocenenia: Najlepší mužský herecký výkon - Peter Štrba, Najlepší ženský herecký výkon - Natália Huts, Vedľajší herecký výkon - Pravoslav Bartoš. Divácka porota v zložení Cecília Tencerová, Helena Budinská, Helena Trajteľová zhodne s odbornou ocenila predstavenie Strana lásky.

Inscenácie Démon, Strana lásky, Maťko a Kubko, Ako v nebi a Obuvník postupujú na krajské kolá.

Je potešiteľné, že aj tohtoročná Melekova divadelná Nová Baňa ukázala, že slovenské amatérske divadlo je stále živé, plné tvorivosti a prináša radosť nielen tvorcom, ale aj divákom.

Text: Mgr. art. Daniel Mališ, predseda odbornej poroty

Foto: archív Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, Mestský úrad Nová Baňa

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.