Aktuality

Kultúrne leto 2024 v Novej Bani pokračuje

24. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na interaktívnu rozprávku pre malých aj veľkých. Príďte aj vy zažiť „Prázdninové dobrodružstvo“ v podan......

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽIARI NAD HRONOM vyhlasuje

24. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽIARI NAD HRONOM Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiar......

Región GRON vás pozýva na komentovanú prehliadku Nočné Revište

24. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Oblastná organizácia cestovného ruchu @Región GRON vás pozýva na komentovanú prehliadku Nočné Revište spojenú s pozorovaním nočnej......

Slávnostná vernisáž odovzdania cien 3. ročníka Obrázok pre Darinku

24. 8. 2022 Nová Baňa Oznamy

Projekt Obrázok pre Darinku je celoslovenská výtvarná súťaž detí predškolského veku, ktorá poskytuje deťom príležitosť prostredníctvom výtvarných činností a jednoduchých výtvarných vyjadrovacích prostriedkov vyjadriť svoje predstavy, rozvíjať si fantáziu a tvorivosť, získať a rozvíjať elementárne výtvarné schopnosti, zručnosti a návyky. 

Slávnostná vernisáž odovzdania cien 3. ročníka „VOŇAVÉ LETO“ sa uskutočnila v stredu 24. augusta 2022 v Pohronskom múzeum Nová Baňa, kde v štyroch kategóriách A, B, C a D bolo ocenených 16 prác i odovzdané 3 špeciálne ocenenia (Cena primátora, Cena riaditeľky MŠ a Cena poroty) z celkového počtu 658 zaslaných prác detí predškolského veku zo 163 materských škôl z celého Slovenska (materské školy, súkromné materské školy, jasle, špeciálne materské školy, umelecké školy). Všetky práce sú prezentované ako výstava od 25.8.-25.9.2022 v priestoroch Pohronského múzea Nová Baňa.

Mesto Nová Baňa blahoželá všetkým oceneným a vyslovuje poďakovanie všetkým autorom zaslaných prác, organizátorkám celoslovenskej výtvarnej súťaže: Mgr. Alexandre Beňovej Debnárovej a Mgr. Alici Bindovej i odbornej porote za vyhodnotenie prác.

Želáme veľa tvorivej nápaditosti prevedenia výtvarných prác aj v pripravovanom 4. ročníku "FAREBNÁ JESEŇ."


PhDr. Lenka Šubová - poverená vedením kancelárie primátora mesta

projektový manažérZatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.