Aktuality

Porucha vody na vodovode na Zvoničke

16. 5. 2024
Oznamy

Dňa 16.5.2024 bola nahlásená porucha vody na vodovode na Zvoničke, na jej odstránení pracujú pracovníkmi prevádzky StVPS v Novej B......

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

16. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Vážení občania Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť    oznamuje občanom města Nov......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

16. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Tajchová osmička 2023

31. 8. 2023 Nová Baňa

Usporiadateľ: 

mesto Nová Baňa,
Lyžiari mesta Nová Baňa, občianske združenie, a nadšenci behu

Organizačný výbor:

Peter Gajdoš – riaditeľ pretekov
Dagmar Lachká

Technické zabezpečenie: 

mesto Nová Baňa

Termín: 

2. september 2023, sobota

Miesto: 


rekreačné stredisko Tajch Nová Baňa
- štart z cyklochodníka pri jazere
- registrácia a vyhodnotenie v amfiteátri

P R O P O Z Í C I E 


Zn.

kategória

rok nar.

dĺžka trate

registrácia

A

predškolský vek – dievčatá, chlapci

2018 a mladší

100 m

áno

B

super baby I – dievčatá, chlapci

2017, 2016

200 m

áno

C

super baby II – dievčatá, chlapci

2015, 2014

300 m

áno

D

predžiačky, predžiaci

2013, 2012

500 m

áno

E

mladšie žiačky, mladší žiaci

2011, 2010

864 m

áno

F

staršie žiačky, starší žiaci

2009, 2008

1,2 km

áno

A1

muži do 40 rokov

2005 – 1984


8 km

áno

A2

muži nad 40 rokov

1983 – 1974

áno

A3

muži nad 50 rokov

1973 a starší

áno

B1

ženy do 40 rokov

2005 – 1984

8 km

áno

B2

ženy nad 40 rokov

1983 a staršie

áno

C1

muži (bez rozdielu veku)

5,52 km

áno

C2

ženy (bez rozdielu veku)

5,52 km

áno

C3

študenti SŠ – dievčatá, chlapci

2008 – 2004

5,52 km

áno

G1

muži do 40 rokov

2005 – 1984

21,33 km

áno

G2

muži nad 40 rokov

1983 a starší

21,33 km

áno

G3 ženy do 40 rokov
2005-1984
21,33 km
áno
G4 ženy nad 40 rokov
1983 a staršie
21,33 km
áno
POHYB PRE ZDRAVIE (cyklochodník okolo jazera Tajch) – bez obmedzenia veku, disciplína beh/chôdza – podľa fyzických schopností účastníka

864 m 

nie

 

TRATE

100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 864 m, 1,2 km – asfalt – cyklochodník okolo jazera Tajch;

5,52 km – asfalt – terén; štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Kozákova dolina – rampa, smer Pelúchova cesta, Kolibská cesta – štálanská zvonička a späť k cyklochodníku na Tajchu; nárast výšky 137 m;

8 km – asfalt – terén; štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Feriancov rígeľ – Štepnica – Fanadýb a späť k cyklochodníku na Tajchu; nárast výšky 245 m;

21,33 km – asfalt – terén a hlavne veľa stúpaní (759 m) a klesaní (726 m); štart na cyklochodníku, okolo jazera a potom smer Zvonička – Háj – Kostivrch – Fanadýb a späť k cyklochodníku na Tajchu. Trasa začína vo výške cca 315 m n. m. a v najvyššom bode sa dostanete až na cca. 640 m n. m., potom znovu klesnete, aby ste zase nastúpali do výšky cca. 630 m; navyše - trať je zvlnená, takže si užijete stúpania aj klesania a, samozrejme, aj krátke rovinky.

CENY

Medaily, diplomy, trofej za najlepší čas muži/ženy v kategórii A1 – B2 a G1 - G4, darček pre najstaršieho/najmladšieho registrovaného účastníka.

PROGRAM: 

8:00 hod. – 10:00 hod. – REGISTRÁCIA účastníkov prihlasovaných na mieste v deň podujatia

8:00 hod. – 10:30 hod. – PREZENTÁCIA účastníkov registrovaných vopred cez internet

 

POZOR! Prezentácia kategórií G1 – G4 len do 10:15 hod.

 

10:45 hod. – štart kategórií G1 – G4

11:00 hod. – štart kategórií A – F, postupne 

12:00 hod. – hlavné preteky – štart kategórií A1 – A3, B1 – B2 a C1 – C3

13:00 hod. – POHYB PRE ZDRAVIE (beh/chôdza) – bez registrácie

13:30 hod. – vyhlásenie výsledkov detských kategórií

14:00 hod. – vyhlásenie výsledkov ostatných kategórií 

ŠTARTOVNÉ

v kategóriách A1 – A3, B1 – B2, C1 – C3, G1 – G4:

 pri registrácii online do 31. 8. 2023 do 24:00 hod.

zdarma

pri registrácii od 1. 9. 2023 od 0:00 – 2. 9. 2023 do 10:00 hod.

10 € – platba na mieste v hotovosti

PRIHLÁŠKY:

Vzhľadom na zabezpečenú profesionálnu časomieru vyzývame účastníkov a záujemcov o naše podujatie, aby sa zaregistrovali VOPRED prostredníctvom web stránky:

www.tajchovaosmicka.sk

 !!! POZOR !!!

 Možnosť prihlásiť sa na beh v deň konania bude len do 10:00 hod.!

Účastník je povinný pri prezentácii predložiť: potvrdenie o účasti a podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu bolo zaslané 

na e-mail pri online registrácii.

PREDPIS:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

MERANIE ČASOV:

Meranie je zabezpečené pomocou jednorazových čipov. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho pri prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

UPOZORNENIE: 

Podujatie sa uskutoční za dodržania ustanovenia Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá bude aktuálna v čase konania podujatia. 

  • Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca.
  • Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí.
  • Účastník je povinný pri prezentácii predložiť: potvrdenie o účasti a podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu boli zaslané na e-mail pri online registrácii.
  • Preteká sa iba po vyznačených tratiach.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.
  • Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti.

PROTESTY:

Protesty sa musia podať ústne riaditeľovi pretekov najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov na tabuli.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE:

Zdravotná služba spĺňajúca požiadavky poskytovania prvej pomoci.

OBČERSTVENIE: 

Pitný režim bude zabezpečený na štarte, v cieli a na trati, viac – možnosť zakúpiť v bufete.

KONTAKT:

Dagmar Lachká – Mestský úrad Nová Baňa, odd. kultúry, športu a mestskej knižnice – 045/6782885, kultura@novabana.sk

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.