Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

10. 8. 2022
Oznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru......

Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku

10. 8. 2022
Ponuky majetku

Predmetom súťaže je uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, ......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

8. 8. 2022
Nová Baňa

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu......

Technické služby mesta Nová Baňa zrealizovali v mesiaci september opravu dvora v areáli Záchrannej zdravotnej služby

7. 10. 2021 Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa zrealizovali v mesiaci september opravu dvora v areáli Záchrannej zdravotnej služby a ordinácie MUDr. Kataríny Tužinskej. V súčinnosti so zamestnancami Technických služieb Nová Baňa a externého dodávateľa boli v prvom kroku spravené prípravné práce týkajúce sa hlavne výškového zamerania obrubníkov do nivelity.

 Vykonanými výkopovými prácami a osadením zvodových žľabov sa zabezpečilo odvodnenie existujúcich garáží. V rámci plánovaných prác boli osadené už spomínané obrubníky a nový poklop kanalizačnej šachty. Príprava podložia pod novú asfaltovú vrstvu, ako aj samotná realizácia asfaltového povrchu so zapožičaným finišerom do finálnej podoby bola vykonaná plne zamestnancami Technických služieb. Objem prác bol v celkovej hodnote 7 500 €  vrátane prípravných prác a zapožičania finišéra. Zákazka sa zrealizovala v rámci podnikateľskej činnosti Technických služieb Nová Baňa, čím mesto ušetrilo peňažné prostriedky.

 vedúca Kancelárie primátora mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.