Aktuality

Priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2022

20. 1. 2022
Nová Baňa

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 podávajú len tí daňovníci, u ktorých nastala oproti roku 2021 nejaká zmena. Zákonom s......

V mesiaci február 2022, otvárame Kurz opatrovania v trvaní 226-hodinový akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou v SR a zahraničí

20. 1. 2022
Oznamy

Teoretická výučba (105 hodín) -úvod do opatrovateľstva, – komunikácia a etika v opatrovateľstve, – práca s klientom, anatómi......

Miliónová investícia v závode Knauf Insulation zlepší ovzdušie v regióne

19. 1. 2022
Nová Baňa

V závode Knauf Insulation v Novej Bani bolo v roku 2021 spustené odsírovacie zariadenie odpadových plynov. V projekte bola využitá...

Technické služby mesta Nová Baňa zrealizovali v mesiaci september opravu dvora v areáli Záchrannej zdravotnej služby

7. 10. 2021 Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa zrealizovali v mesiaci september opravu dvora v areáli Záchrannej zdravotnej služby a ordinácie MUDr. Kataríny Tužinskej. V súčinnosti so zamestnancami Technických služieb Nová Baňa a externého dodávateľa boli v prvom kroku spravené prípravné práce týkajúce sa hlavne výškového zamerania obrubníkov do nivelity.

 Vykonanými výkopovými prácami a osadením zvodových žľabov sa zabezpečilo odvodnenie existujúcich garáží. V rámci plánovaných prác boli osadené už spomínané obrubníky a nový poklop kanalizačnej šachty. Príprava podložia pod novú asfaltovú vrstvu, ako aj samotná realizácia asfaltového povrchu so zapožičaným finišerom do finálnej podoby bola vykonaná plne zamestnancami Technických služieb. Objem prác bol v celkovej hodnote 7 500 €  vrátane prípravných prác a zapožičania finišéra. Zákazka sa zrealizovala v rámci podnikateľskej činnosti Technických služieb Nová Baňa, čím mesto ušetrilo peňažné prostriedky.

 vedúca Kancelárie primátora mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.