Aktuality

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA.Vstupenky bude možné zakúpiť od 18.30 hod. v kine Vatra aj pred predstavením.

9. 6. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA.Mesto Nová Baňa a DS MÚZa Nová Baňa vás pozývajú na divadelné predstavenie ......

Hlasitá skúška elektronických sirén

9. 6. 2023
Nová Baňa Oznamy

Dňa 9.6.2023 bude vykonaná hlasitá skúška elektronických sirén, skúšku vykoná Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného syst......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

8. 6. 2023
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu......

V kampani Do práce na bicykli 2021 opäť s novobanskými tímami

8. 10. 2021 Nová Baňa

Po siedmich úspešných ročníkoch kampane Do práce na bicykli, do ktorých sa mesto Nová Baňa zapojilo, sa v tomto projekte pokračovalo aj v roku 2021. Hlavným cieľom kampane bolo opäť podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby sa vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020, keď sa do kampane zapojilo 85 samospráv, v ktorých bolo vytvorených 2 553 tímov s 8 392 súťažiacimi od 1 012 zamestnávateľov a na bicykli najazdených 929 601,15 km, v tomto roku to bolo už 91 samospráv s celkovým počtom tímov 3 448 s 11 332 súťažiacimi od 1 271 zamestnávateľov. Súťažiaci počas kampane nabicyklovali 1 713 101,98 km, čím takýmto spôsobom dochádzania do práce ušetrili 428 275,50 kg CO2 (keď pripočítame cestu do práce pešo alebo s využitím MHD, bolo to až 512 369,02 kg).

K týmto, v histórii kampane doposiaľ rekordným výsledkom prispeli aj tímy z Novej Bane. Tak ako minulý rok aj tento rok sa za našu samosprávu registrovalo 10 tímov od piatich zamestnávateľov (z toho šesť tímov z Knauf Insulation, s. r. o., a po jednom tíme z VÚEZ, a. s., DSS Hrabiny Nová Baňa, DREVSTAV SLOVAKIA, spol. s r. o., a zo Základnej školy s materskou školou Brehy. Z celkového počtu 35 zaregistrovaných súťažiacich bolo v kampani aktívnych 31 cyklohrdinov, ktorí počas mesiaca jún využili bicykel na dopravu do práce a z práce 959-krát, pričom nabicyklovali 10 026,47 km a takýmto spôsobom ušetrili 2 506,62 kg CO2. Ďalší dvaja využili iný, nemotorový spôsob dochádzky do práce.
Vďaka nim sa v 8. ročníku súťaže Nová Baňa spomedzi 91 registrovaných samospráv po prepočte rôznych ukazovateľov umiestnila na fantastickom 28. mieste.

V rámci kampane sa vyhodnocujú tri súťažné kategórie. Na lokálnom vyhodnotení sme v prvej ocenili tím a jednotlivca s najväčším počtom najazdených km počas trvania kampane. V tejto kategórii bol víťazom tím Horúce strely z KI v zostave Paula Debnárová, Nina Pavelová, Kristína Gajdošová a Martina Miedzgová, ktorý v tohtoročnej kampani najazdil celkom 2 546,66 km, a Martin Palaj z tímu CAPEX Team s 1 025,72 km. V druhej kategórii bol hodnotený tím a jednotlivec s najväčším počtom jázd. V tejto sa stal víťazom tím Štramáci na bicygľu so 137 jazdami s členmi Petrom Benčatom, Ľudovítom Slabým, Oliverom Volfom a Jankom Bónom a za jednotlivcov to bol opäť Martin Palaj so 44 jazdami. Do tretej súťažnej, tzv. bonusovej kategórie boli zaradení všetci účastníci kampane, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest alebo 500 km do práce a z práce na bicykli. Túto podmienku splnilo až 21 cyklistov. Víťaza tejto kategórie sme vyžrebovali na lokálnom vyhodnotení kampane a stal sa ním Branislav Halabuk z tímu Vrtule so 40 jazdami.

Všetkým tímom, ktoré sa aktívne zapojili, bol udelený diplom za účasť v súťaži. Víťazom jednotlivých kategórií venovalo mesto Nová Baňa vecné ceny. Zároveň sme odovzdali diplom najlepšej spoločnosti našej samosprávy, Knauf Insulation, s. r. o., ktorá sa do kampane zapojila s najväčším počtom tímov. Tento rok to bolo až šesť tímov. Ich členovia v monitorovanom období absolvovali 732 jázd, nabicyklovali obdivuhodných 6 828,14 km, čím ušetrili 1 702,05 kg CO2.
Touto cestou ďakujeme všetkým tímom a ich členom za aktívne zapojenie sa do 8. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ale aj spoločnostiam a organizáciám za podporu svojich zamestnancov. Svojím aktívnym prístupom ste prispeli k zdravšiemu životnému štýlu a skvalitneniu životného prostredia, a to nielen v našom meste.

Poďakovanie patrí aj predajni CYKLO NB za sponzorskú podporu pri vyhodnotení kampane na lokálnej úrovni.

Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa, lokálna koordinátorka
Foto: Mgr. Iveta Lukáčová, MsÚ Nová Baňa
Petra Pohorelec, Knauf Insulation, s.r.o.

Po siedmich úspešných ročníkoch kampane Do práce na bicykli, do ktorých sa mesto Nová Baňa zapojilo, sa v tomto projekte pokračovalo aj v roku 2021. Hlavným cieľom kampane bolo opäť podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby sa vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

 V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020, keď sa do kampane zapojilo 85 samospráv, v ktorých bolo vytvorených 2 553 tímov s 8 392 súťažiacimi od 1 012 zamestnávateľov a na bicykli najazdených 929 601,15 km, v tomto roku to bolo už 91 samospráv s celkovým počtom tímov 3 448 s 11 332 súťažiacimi od 1 271 zamestnávateľov. Súťažiaci počas kampane nabicyklovali 1 713 101,98 km, čím takýmto spôsobom dochádzania do práce ušetrili 428 275,50 kg CO2 (keď pripočítame cestu do práce pešo alebo s využitím MHD, bolo to až 512 369,02 kg).

K týmto, v histórii kampane doposiaľ rekordným výsledkom prispeli aj tímy z Novej Bane. Tak ako minulý rok aj tento rok sa za našu samosprávu registrovalo 10 tímov od piatich zamestnávateľov (z toho šesť tímov z Knauf Insulation, s. r. o., a po jednom tíme z VÚEZ, a. s., DSS Hrabiny Nová Baňa, DREVSTAV SLOVAKIA, spol. s r. o., a zo Základnej školy s materskou školou Brehy. Z celkového počtu 35 zaregistrovaných súťažiacich bolo v kampani aktívnych 31 cyklohrdinov, ktorí počas mesiaca jún využili bicykel na dopravu do práce a z práce 959-krát, pričom nabicyklovali 10 026,47 km a takýmto spôsobom ušetrili 2 506,62 kg CO2. Ďalší dvaja využili iný, nemotorový spôsob dochádzky do práce.
Vďaka nim sa v 8. ročníku súťaže Nová Baňa spomedzi 91 registrovaných samospráv po prepočte rôznych ukazovateľov umiestnila na fantastickom 28. mieste.

 V rámci kampane sa vyhodnocujú tri súťažné kategórie. Na lokálnom vyhodnotení sme v prvej ocenili tím a jednotlivca s najväčším počtom najazdených km počas trvania kampane. V tejto kategórii bol víťazom tím Horúce strely z KI v zostave Paula Debnárová, Nina Pavelová, Kristína Gajdošová a Martina Miedzgová, ktorý v tohtoročnej kampani najazdil celkom 2 546,66 km, a Martin Palaj z tímu CAPEX Team s 1 025,72 km. V druhej kategórii bol hodnotený tím a jednotlivec s najväčším počtom jázd. V tejto sa stal víťazom tím Štramáci na bicygľu so 137 jazdami s členmi Petrom Benčatom, Ľudovítom Slabým, Oliverom Volfom a Jankom Bónom a za jednotlivcov to bol opäť Martin Palaj so 44 jazdami. Do tretej súťažnej, tzv. bonusovej kategórie boli zaradení všetci účastníci kampane, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest alebo 500 km do práce a z práce na bicykli. Túto podmienku splnilo až 21 cyklistov. Víťaza tejto kategórie sme vyžrebovali na lokálnom vyhodnotení kampane a stal sa ním Branislav Halabuk z tímu Vrtule so 40 jazdami.

Všetkým tímom, ktoré sa aktívne zapojili, bol udelený diplom za účasť v súťaži. Víťazom jednotlivých kategórií venovalo mesto Nová Baňa vecné ceny. Zároveň sme odovzdali diplom najlepšej spoločnosti našej samosprávy, Knauf Insulation, s. r. o., ktorá sa do kampane zapojila s najväčším počtom tímov. Tento rok to bolo až šesť tímov. Ich členovia v monitorovanom období absolvovali 732 jázd, nabicyklovali obdivuhodných 6 828,14 km, čím ušetrili 1 702,05 kg CO2.
 Touto cestou ďakujeme všetkým tímom a ich členom za aktívne zapojenie sa do 8. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ale aj spoločnostiam a organizáciám za podporu svojich zamestnancov. Svojím aktívnym prístupom ste prispeli k zdravšiemu životnému štýlu a skvalitneniu životného prostredia, a to nielen v našom meste.

 Poďakovanie patrí aj predajni CYKLO NB za sponzorskú podporu pri vyhodnotení kampane na lokálnej úrovni.

 Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa, lokálna koordinátorka
Foto: Mgr. Iveta Lukáčová, MsÚ Nová Baňa
 Petra Pohorelec, Knauf Insulation, s.r.o.

Výsledky:

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.