Aktuality

Novobanský jarmok sa niesol v duchu remesiel, zábavy a dobrého jedla

29. 9. 2023
Nová Baňa

Novobanský jarmok sa radí medzi podujatia, na ktoré sa všetci tešíme. A aký prívlastok si zaslúži? Myslím, že mu právom patrí trad......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministe......

Mestská polícia Nová Baňa informuje o tel. číslach

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa oznamuje občanov, že v prípade neprítomnosti príslušníkov Mestskej polície Nová Baňa môžete v prípade po......

Veľká noc - najväčší kresťanský sviatok

8. 4. 2023 Nová Baňa

Milí Novobančania,

pri príležitosti najväčšieho kresťanského sviatku Veľkej noci sa vám chcem prihovoriť týmito myšlienkami: „Keď Židia slávia Veľkú noc, musí sa najmladší člen rodiny spýtať: „Čo to robíte?“ Otec má odpovedať: „Dnes nás Boh vyviedol z Egypta.“

Keby sa nás niekto počas veľkonočnej noci opýtal: „Čo to robíte?“, odpovedali by sme tiež: „Dnes nás Boh vyviedol z moci viny a smrti.“ Bola by to však skutočne tá svätá spomienka, ktorú nosíme vo svojom vnútri a z ktorej žije každý kresťan?

Nesmieme sa nechať oklamať nejakou „naučenou“ veľkonočnou radosťou. Veľká noc navodzuje najskôr smútok. Po sobote prišla Mária Magdaléna a druhá Mária k hrobu. Ježišovo telo tam však nenašli – s istotou zisťujú, že hrob je prázdny. Stratili poslednú útechu. Nie je tu už vôbec nič. Veľká noc – bezútešné a neuveriteľné slovo.

Vyľakané ženy sa však vo svojej hrôze zrazu dozvedajú vysvetlenie od Božieho posla: „Hľadáte Ježiša, nie je tu, vstal z mŕtvych, ako povedal.“

To je Božie vysvetlenie, hoci ťažko uveriteľné, predsa možné. Ženy utekajú plné strachu a veľkej radosti. To je Veľká noc – to, čo sa spočiatku stalo bezútešným a neuveriteľným slovom, je teraz slovom víťazným. Aj Ježišovi priatelia videli jeho triumf – stretli sa s ním – nie tak ako ja s vami, videli ho inak než inokedy. A keď o tom rozprávajú, potom len jachtajú, ale zakaždým opakujú: „Videli sme Pána.“ To je Veľká noc – bezútešné slovo vo svojom smútku, neuveriteľné vo svojom tvrdení, ale víťazné a potvrdené stretnutím so Zmŕtvychvstalým.

Tak ako vtedy Ježišových priateľov, tak posiela aj nás toto slovo späť – tam, odkiaľ sme prišli, do Galiley, do každodennej práce so sľubom: Uvidíte ho, ak sa naňho spoliehate, ak žijete tak, ako žil on. Kde ľudia žijú a milujú tak ako on, tam je láska mocnejšia ako nenávisť a život silnejší ako všetko ostatné. To je Veľká noc. Čo tu robíte? Keď sa nás dnes niekto opýta, odpovieme mu: „Oslavujeme Veľkú noc, s vierou spomíname na Ježiša, ktorý išiel pred nami, na toho, ktorého láska našla cestu cez všetku ľudskú vinu, a ktorého život sa ukázal byť silnejší ako utrpenie a smrť.

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky 

vám želá váš farár Mons. Peter Mišík

Kresťanské slávenie veľkonočných sviatkov si takto pripomínajú aj obyvatelia na Štúrovej ulici.

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.