Aktuality

Sociálny podnik mesta Nová Baňa ďakuje Základnej umeleckej škole

30. 9. 2022
Nová Baňa

Ďakujeme Sociálny podnik mesta Nová Baňa ďakuje Základnej umeleckej škole v Novej Bani, pani riaditeľke Mgr. Marte Urdovej za s......

Prehľad kosenia verejnej zelene v roku 2022

29. 9. 2022
Oznamy

Kosenie verejnej zelene v roku 2022 Prehľad kosenia verejnej zelene v roku 2022.pdf...

Po prvý raz nás čakajú spojené voľby. Ako v nich hlasovať?

29. 9. 2022
Nová Baňa

Na Slovensku sa 29. októbra 2022 v čase od 7.00 do 20.00 otvoria volebné miestnosti pre voľby do orgánov územnej samosprávy. V Nov......

Vykurovacia sezóna začala. Nezanedbajte stav Vášho vykurovacieho telesa a komína !

20. 10. 2021 Nová Baňa

S príchodom vykurovacej sezóny prichádzajú vo zvýšenej miere aj požiare rodinných domov, ktoré sú najmä spojené so zlým stavom vykurovacieho systému. Nepodceňujte stav Vášho komína a vykurovacieho telesa! Je nutné dbať najmä na čistotu komína a bezpečnú vzdialenosť horľavých konštrukcií a materiálov od vykurovacích telies a komínov. Nikto z Vás predsa nechce znášať škody spôsobené požiarom na vlastnom majetku, ktorým sa navyše dalo predísť dodržiavaním jednoduchých zásad.

 Viete o aké zásady ide?

 1. Čistite komín v pravidelných lehotách:

 Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:

 - 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,

 - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

 - 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

 ·         ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

 -  2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

 -  6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.

 -  v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

  

2.  Neumiestňujte v okolí spotrebiča horľavé materiály ani neumiestňujte spotrebič v blízkosti horľavých stavebných konštrukcií. (Pre kotol na tuhé palivo je minimálna vzdialenosť 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

  

 3. Nezanedbávajte konštrukčný stav komína (drevené konštrukcie v blízkosti komínových telies, netesnosti, špáry a pod.)!

  

4. Pod spotrebič je nutné umiestnenie nehorľavej podlahy! Presah nehorľavej podlahy alebo podložky musí byť minimálne 300mm pred spotrebičom a 100mm po bokoch spotrebiču na tuhé palivo.

  

5. Pripojenie a spustenie spotrebiču nechajte na odborne spôsobilú osobu (pripojenie môže vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

  

 6. Na vykurovanie nepoužívajte iné palivo, aké je pre spotrebič určené !

  

 Venujte Vášmu vykurovaciemu systému dostatočnú pozornosť. Jedná sa predsa o Váš majetok.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

  

 „Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


Plagát - komín.pdf

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.