Aktuality

37. ročník Novobanskí heligonkári

31. 1. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na 37. ročník Novobanskí heligonkári, ktorý sa uskutoční 4. februára 2023 o 14.00 hod. a o 17.00 hod. v......

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely alebo poskytovanie služieb

31. 1. 2023
Ponuky majetku

PREDMET SÚŤAŽE Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici B......

Nová Baňa sa pridá k celoslovenskej iniciatíve: Mestám a obciam zhasína nádej

30. 1. 2023
Oznamy

Vážení spoluobčania, Nová Baňa sa pripája k iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ ktorá sa uskutoční v pondelok 30. januá...

AMO opatrenia - zákaz využívania lesa verejnosťou

19. 1. 2023 Nová Baňa


AMO opatrenia.
Z dôvodu zabezpečenie kontroly a zabráneniu šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri v poľovných revíroch sa nariaďuje zákaz využívania lesa verejnosťou z dôvodu, že to vyžaduje iný verejný záujem.
Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch správny orgán rozhodol o zákaze využívania lesa verejnosťou (zákaz vstupu na lesné pozemky pre verejnosť), v katastrálnych územiach:
Nová Baňa
Malá Lehota
Veľká Lehota
Žarnovica
Žarnovická Huta
Horné Hámre
Župkov
Píla
Veľké Pole
Orovnica
Hronský Beňadik.


Africký mor ošípaných je prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou šírenia. V dôsledku uvedeného vo verejnom záujme, aby nedochádzalo k ďalšiemu šíreniu AMO u diviakov a hospodárskych zvierat rozhodol správny orgán z vlastného podnetu vydať zákaz využívania lesa verejnosťou.
Zákazom nie je obmedzená hospodárska činnosť na lesných pozemkoch, vstup na vlastnú nehnuteľnosť, využívanie značených cyklotrás a značených turistických trás a vstup orgánov štátnej správy za účelom výkonu štátnej správy.Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.