Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

28. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Zabavte sa s nami 2024

28. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Celodenné kultúrno-športovo-zábavné podujatie sa uskutočnilo 25. mája vďaka spojeniu Knauf Insulation, s. r. o. s mestom Nová Baňa......

Beseda s MUDr. Ľubomírom Snopekom

27. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s MUDr. Ľubomírom Snopekom, stomatológom, na tému Stomatológia v minulosti a v súčas......

AMO opatrenia - zákaz využívania lesa verejnosťou

19. 1. 2023 Nová Baňa


AMO opatrenia.
Z dôvodu zabezpečenie kontroly a zabráneniu šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri v poľovných revíroch sa nariaďuje zákaz využívania lesa verejnosťou z dôvodu, že to vyžaduje iný verejný záujem.
Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch správny orgán rozhodol o zákaze využívania lesa verejnosťou (zákaz vstupu na lesné pozemky pre verejnosť), v katastrálnych územiach:
Nová Baňa
Malá Lehota
Veľká Lehota
Žarnovica
Žarnovická Huta
Horné Hámre
Župkov
Píla
Veľké Pole
Orovnica
Hronský Beňadik.


Africký mor ošípaných je prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou šírenia. V dôsledku uvedeného vo verejnom záujme, aby nedochádzalo k ďalšiemu šíreniu AMO u diviakov a hospodárskych zvierat rozhodol správny orgán z vlastného podnetu vydať zákaz využívania lesa verejnosťou.
Zákazom nie je obmedzená hospodárska činnosť na lesných pozemkoch, vstup na vlastnú nehnuteľnosť, využívanie značených cyklotrás a značených turistických trás a vstup orgánov štátnej správy za účelom výkonu štátnej správy.Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.