Aktuality

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Rádio Regina Stred z Novej Bane

22. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

PIATKOVÉ POPOLUDNIE Z NOVEJ BANE, záznam vysielania rádia Regina Stred - U NÁS DOMA 22.9.2023 13.00-16.00 hod. Záznam ......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 27. apríla 2022

20. 4. 2022 Nová Baňa

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
27. apríla 2022 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

O t v o r e n i e
• Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 27.4.2022
2. Pasport miestnych komunikácií mesta Nová Baňa
3. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácií Technické služby v rokoch 2019, 2020 a 2021
4. Správa o hodnotení plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2021
5. Participatívny rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2022 – použitie prostriedkov
6. VZN mesta Nová Baňa o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu
7. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa za rok 2021
8. Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.
9. Správa o inventarizácií majetku Nová Baňa
10. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2021
11. 2. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa
12. Dofinancovanie škôl a školských zariadení nad normatív
13. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a Zriadenie Transparentného účtu
14. Návrh na odpustenie nájomného
15. VZN mesta Nová Baňa č. ........... zo dňa 27.04.2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa
16. Správa o hospodárení za rok 2021 v Mestských lesoch spol. s r. o.
17. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o. za rok 2021
18. Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie 1.1.2021 do 31.12.2021
19. Zmena člena dozornej rady Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa
20. Voľba prísediacich okresného súdu
21. Majetkové veci
22. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
23. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria
Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.