Aktuality

Vitaj, Veľká noc!

31. 3. 2023
Kultúra Nová Baňa

Aj v Novej Bani vítame sviatky jari. Námestie slobody zdobí veľkonočná breza a zároveň mesto Nová Baňa vás pozýva na podujatie „V......

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 5. apríla 2023

29. 3. 2023
Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 5. aprí...

OZNAM: Neparkovanie áut pri chodníku na Štúrovej ulici - 30.3.2023

29. 3. 2023
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa prosia občanov, aby dňa 30.03.2023 (štvrtok) neparkovali autá na ulici Štúrova pri chodníku, z dô...

Daň za stavebný pozemok (UPOZORNENIE)

20. 12. 2022 Oznamy

Daň za stavebný pozemok sa vyrubuje na parcelu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie a jej veľkosť zodpovedá výmere parcely zapísanej na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.
V prípade, že v žiadosti pre vydanie stavebného povolenia nie je vyčlenená samostatná parcela klasifikovaná ako stavebný pozemok je vyrubená daň za celú veľkosť parcely.

Po kolaudácii stavby sa zmení klasifikácia na zastavaná plocha a nádvorie, čo zodpovedá parcele pod domom a zvyšná časť parcely bude zdanená podľa druhu pozemku zapísaného v katastri.

Odporúčanie: 
Pre zodpovedajúcu úhradu dane za stavebný pozemok sa odporúča pred podaním žiadosti na stavebné povolenie geodetickým zameraním vyčleniť samostatnú parcelu určenú na zastavenie o zodpovedajúcej výmere.

Poznámka:
Vyčlenením samostatnej parcely na zastavanie sa predíde zdaneniu celej výmery parcely v sadzbe za stavebný pozemok. 

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.