Aktuality

Beseda s matematikom a štatistikom doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom Phd.

2. 10. 2023
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom, PhD., matematikom a štatistikom, ktorá sa uskutoční...

UPOZORNENIE - KAPACITA KINA VATRA JE MAX. 300 MIEST

2. 10. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na koncert Ľudovíta Kašubu a Martiny Kreibich, ktorý je organizovaný pri príležitosti Mesiaca úcty k st......

Porucha na vodovodnom potrubí ul. Vršky 2.10.2023

2. 10. 2023
Oznamy

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že aktuálne 02.10.2023 v čase od 08:00 hod. došlo k poru......

Deň bez áut

22. 9. 2022 Nová Baňa Oznamy

Vyhodnotenie Európskeho týždňa mobility v našom meste

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) na národnej úrovni. ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra. Umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklodoprava, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. Do tejto kampane sa každoročne zapája viac sídel z rôznych krajín. Výnimkou nie je ani mesto Nová Baňa, ktoré sa už po siedmykrát zapojilo do kampane Európsky týždeň mobility (ETM).

Nová Baňa sa zapojila do ETM 2022 realizáciou jednej aktivít:

DEŇ BEZ ÁUT

Do aktivity súvisiacej s hlavnou témou podujatia sa zapojili žiaci dvoch základných škôl a materskej školy, vrátane elokovaných tried, ktorí do školy prišli pešo, na korčuliach, autobusom, na bicykli, kolobežke a skateboarde či iným dopravným prostriedkom okrem automobilu. Do tejto aktivity sa zapojilo 305 žiakov základných škôl a 133 detí materskej školy. Každému zapojenému účastníkovi bola odovzdaná odmena v podobe jabĺčka. Deti materskej školy dostali aj sladkú odmenu s diplomom za účasť na aktivite. V základných školách sa zas z registrovaných účastníkov vylosovali výhercovia vecných cien.

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým účastníkom aktivít za podporu alternatívnych spôsobov dopravy. Za participáciu na kampani formou sponzorstva ďakujeme Slovenskej agentúre životného prostredia, spoločnosti Amazonit Tekovská Breznica – ovocné sady, COOP Jednota Žarnovica a Viktórii Valachovičovej. Poďakovanie za spoluprácu vyslovujeme riaditeľom základných škôl Mgr. Márii Jankoveovej a Mgr. Branislavovi Pirháčovi, riaditeľke materskej školy Kataríne Štrbovej a koordinátorke za MŠ Mgr. Alici Bindovej, za komisiu poslancom Ing. Viktórii Valachovičovej PhD. a Mgr. Jurajovi Kološtovi, členke komisie Natálii Kopernickej a žiakom ZŠ za pomoc pri rozdávaní jabĺk.

Martina Svetíková

kancelária primátora

foto: archív MŠ – A. Bindová, ZŠ J. Zemana – V. Štrbová, ZŠ sv. Alžbety

Účasť za jednotlivé školy podľa alternatívneho spôsobu dopravy:

 Základná škola Jána Zemana: pešo – 104 žiakov, bicykel – 25 žiakov, autobus – 28 žiakov, kolobežka – 25 žiakov, skateboard – 1 žiak.

Základná škola sv. Alžbety: pešo – 62 žiakov, bicykel – 23 žiakov, autobus – 28 žiakov, kolobežka – 8 žiakov, skateboard – 1 žiak.

Materská škola Nová Baňa: pešo – 74 žiakov, bicykel – 18 žiakov, autobus – 12 žiakov, kolobežka – 23 žiakov, odrážadlo – 6 žiakov.

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.