Aktuality

Zmena výšky poplatku za ŠKD od 01.09.2022

17. 8. 2022
Oznamy

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo dňa 22.06.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.6/2022 o príspevkoc......

Zatvorenie knižnice

15. 8. 2022
Oznamy

Mesto Nová Baňa, Mestská knižnica mesta Nová Baňa oznamuje, že bude v období od 15. – 19. 8. 2022 zatvorená. Ďakujeme za ......

Týždeň športu pre všetkých v našom meste

15. 8. 2022
Nová Baňa

V mesiaci jún žila Nová Baňa športom o niečo intenzívnejšie. Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občiansky......

Fakľový sprievod a Anna bál sa vydarili

28. 7. 2022 Oznamy

Mesto Nová Baňa pripravilo na 23. júl 2022 Banícky fakľový sprievod a Anna bál. Podujatie začínalo pri Baníckej kaplnke svätej Anny na Starom Handli, ktorú na jej počesť a z úcty k nej dali postaviť novobanskí baníci v roku 1822. Tu sa k svätej Anne, patrónke baníkov a všetkých ťažko pracujúcich, modlievali pred nástupom do práce a ďakovali za svoje zdravie a šťastný návrat z nej. Od tejto kaplnky vyprevádzali v pohrebnom sprievode aj svojich zosnulých.

Od roku 2015, kedy sme opäť obnovili túto krásnu tradíciu, sa každoročne v sobotu pred sviatkom sv. Anny pri baníckej kaplnke schádzajú tí, ktorí prišli vzdať úctu všetkým baníkom, ktorí toto ťažké povolanie kedysi v našom meste vykonávali. Atmosféru umocňuje zvuk klopačky, banícka hymna v podaní speváckeho zboru Cantus Monte Regis a banícke piesne v podaní folklórnej skupiny Vinička. Po príhovoroch primátora mesta Branislava Jaďuďa a predsedu OZ Novobanský banícky spolok Zoltána Véna sme sa oboznámili nielen s históriou tohto miesta, práve v tomto roku slávime 200. výročie postavenia kaplnky, ale aj s históriou baníctva v našom meste a 300. výročím Potterovho stroja. Následne sa banícky fakľový sprievod vo svetle fakieľ (ktorých bolo pre veľké sucho tento rok obmedzený počet), lampášov, spevu prítomných a zvuku heligónky vydal sa svoju cestu. Sprievod, smerujúci na Zvoničku cez banícku štvrť Vršky, viedli v baníckych krojoch členovia folklórnej skupiny HÁJ, ktorí hrdo niesli repliky baníckych insígnií, pozostávajúce z baníckych nástrojov kladivka a želiezka, najstaršieho pracovného náradia používaného na ťažbu. Povedľa nich kráčali s blikajúcimi lampášikmi malí permoníci, predstavujúci podľa baníckych povestí duchov skál, skalných škriatkov, poddaných mocného Permona, panovníka podzemia, ktorý má v banských štôlňach svoje banské kráľovstvo. Podobajú sa na škriatkov, ktorých poznáme z rozprávok. Za nimi kráčali baníci v baníckych uniformách a ostatní hostia. Po príchode na Zvoničku opäť zaznel zvuk klopačky. Oznámil sa ním príchod sprievodu do areálu, čo znamenalo, že sa o malú chvíľu prvým tancom primátora mesta a FS HÁJ slávnostne otvoril Anna bál. Sviatočnú atmosféru vytvárala aj HS IDEÁL, ktorá sa postarala všetkým o zábavu.

Pri tejto príležitosti ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohto podujatia. Okrem mesta Nová Baňa, ktoré je hlavným organizátorom, treba poďakovať aj účinkujúcim FSk Vinička, FS HÁJ, členom Novobanského baníckeho spolku, členom Občianskeho združenia Nová Baňa, speváckemu zboru CANTUS MONTE REGIS, heligonkárovi Vladkovi Víglaskému a permoníkom, ďalej členom Dobrovoľného hasičského zboru v Novej Bani, Technickým službám mesta Nová Baňa, rodine Jána Letku, ktorí dbajú o poriadok a čistotu baníckej kaplnky a jej okolia počas celého roka.


Text: Mgr. Iveta Lukáčová, MsÚ Nová Baňa

Foto: Veronika Štrbová, MsÚ Nová Baňa


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.