Aktuality

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA.Vstupenky bude možné zakúpiť od 18.30 hod. v kine Vatra aj pred predstavením.

9. 6. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA.Mesto Nová Baňa a DS MÚZa Nová Baňa vás pozývajú na divadelné predstavenie ......

Hlasitá skúška elektronických sirén

9. 6. 2023
Nová Baňa Oznamy

Dňa 9.6.2023 bude vykonaná hlasitá skúška elektronických sirén, skúšku vykoná Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného syst......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

8. 6. 2023
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu......

Informácie ku kompenzácii zvýšených cien za teplo a teplú úžitkovú vodu

3. 1. 2023 Oznamy

Dňa 15.12.2022 bolo prijaté Nariadenie vlády č. 464/2022, ktoré stanovovalo maximálny nárast cien tepla o 15% voči cene za rok 2022. Toto nariadenie vlády bolo novelizované č. 523/2022 z 29.12.2022 a maximálny nárast ceny bol stanovaný na 20 eur za MWh voči cene za rok 2022. Nariadenie vlády č. 464/2022 mení zákon č. 250/2012 o regulácii sieťových odvetví.

Dňa 8.12.2022 bola prijatá novela č. 433/2022, ktorá novelizovala zákon č. 251/2012 o energetike. Do tejto novely boli zapracované pripomienky zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Stanovisko z Ministerstva hospodárstva SR z 29.12.2022 uvádza, že zverejnenie výzvy na poskytnutie dotácii pre dodávateľov tepla, t.j. aj pre Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. plánuje Ministerstvo hospodárstva SR v prvej polovici januára 2023. Akonáhle bude výzva vyhlásená, Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. si uplatní dotáciu a zálohové platby budú prepočítané, tak aby bolo dodržané nariadenie vlády o maximálnom náraste ceny 20 eur za MWh voči cene za rok 2022.

Dodávateľ plynu pre Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. je Slovenský plynárenský podnik (ďalej len „SPP“). Podľa informácií z SPP zo dňa 30.12.2022 nie je zatiaľ stanovená výška zálohovej platby za dodaný plyn v mesiaci január 2023. Zálohový predpis, ktorý bol doručený vlastníkom a nájomcom bytov od Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. vychádza zo zmluvnej ceny za plyn pre rok 2023 s dodávateľom SPP a je generovaný mesiac vopred. Historický najnižší nákup plynu bol pre rok 2021 v cene 13 MWh, pre rok 2022 bol v cene 57,70 MWh. Cena tepla pre rok 2023 podľa Nariadenia vlády č. 464/2022 vychádza z ceny tepla za rok 2022 zvýšenej o 20 eur za MWh.

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. sa snažil o nákup plynu pre rok 2023 už v úvode roku 2022, avšak dodávateľské spoločnosti mali zákaz predkladania ponúk a nákup bolo možné uzatvoriť až v čase, keď štát avizoval kompenzáciu cien plynu. Cena plynu od roku 2020 zaznamenala viacero kulminácii, a to v: 10/2021, 12/2021, 03/2022 a 08/2022. Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. nakúpil plyn v 11/2022. Cena, za ktorú Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. nakúpil plyn pre rok 2023 nebude uplatnená pokiaľ bude platiť Nariadenie vlády č. 464/2022 a dotačný mechanizmus cez Ministerstvo hospodárstva SR. Predpis záloh pre rok 2023 bude prepočítaný ihneď po spustení dotačného mechanizmu.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa všetkým občanom ospravedlňujeme a veríme, že rozhodnutia štátu budú platiť čo najskôr.

Mesto Nová Baňa

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.