Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Jarné obdobie a nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí

7. 3. 2022 Oznamy

Príjemné jarné a teplé počasie láka ľudí po dlhom zimnom období, čoraz viac do prírody a záhrad. Krásne slnečné dni v jarnom období prebúdzajú prírodu z dlhého zimného spánku. Avšak práve v tomto období vzniká najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov v lesoch, záhradách, lúkach, pasienkoch a pod.

Ľudia sa k prírode často správajú veľmi ľahostajne. Často podceňujú nebezpečenstvo vzniku požiaru, jednak pri fajčení, zakladaní ohňov v prírode, či v lese, ale i pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny a kríkov v záhradách nachádzajúcich sa najmä pri lesoch. Prírodné prostredie je tak neustále vystavené vplyvu vonkajších škodlivých činiteľov, nielen zo strany rôznych škodcov, ale i ľudí. Svojou nedbanlivosťou a nezodpovednosťou, ale i ľahostajnosťou, ľudia lesy ničia a devastujú.

Pri požiaroch v lesoch vznikajú nielen veľké priame škody, ale aj nepriame škody, ktoré vznikajú nástupom ďalších druhotných škodcov, ako aj zvýšením nákladov na odstraňovanie následkov požiaru. Likvidácia požiarov v lesoch je veľmi náročná, prináša so sebou rad komplikácií, navyše požiare v lesoch sa veľmi rýchlo šíria. Lesné požiare predstavujú nielen reálnu hrozbu ohrozenia ľudských životov, ale majú negatívny vplyv i na rastlinstvo a živočíšstvo. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov. Pri pobyte v prírode si tiež treba pamätať, že odhodená neuhasená cigareta, či nedostatočne uhasené ohnisko môže byť príčinou vzniku požiaru. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že na území okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica vzniklo v roku 2021 spolu 149 požiarov s priamou škodou 1 247 695,- €, z toho mnohé boli i v prírodnom prostredí.

Okrem požiarov v lesoch vznikajú v jarnom období mnohé požiare aj pri upratovaní v záhradkách a na poliach, humnách. Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej ploche alebo spaľovanie zhrabaných porastov a iného odpadu, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov, pretože oheň v otvorenom priestore sa za vhodných klimatických podmienok šíri veľmi rýchlo. Často svojimi rozmermi neraz spôsobí škody na životoch, majetku, životnom prostredí a môže taktiež spôsobiť ekologické straty, čo si mnohí ľudia ani neuvedomujú. Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ! V prípade nutnosti môžu občania na svojich pozemkoch iba spaľovať. Ešte predtým by sa však mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – v niektorých prípadoch ho aj zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov. Ak sa ľudia však rozhodnú spaľovať je nutné upozorniť na zásady, ktoré treba dodržiavať pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve, a to:

  • sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania
  • ukladať horľavé látky do upravených hromád tak aby neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie
  • zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa
  • vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
  • po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie

Ak aj napriek všetkým opatreniam požiar predsa vznikne, je potrebné uhasiť ho všetkými možnými prostriedkami a zamedziť jeho šíreniu. V prípade vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je však akékoľvek spaľovanie na voľnom priestranstve zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- € , resp. v blokovom konaní do výšky 100,- € , právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.

Veríme, že opatrnosťou, ostražitosťou a uváženým konaním nás všetkých sa nám podarí preklenúť tohtoročné jarné obdobie s čo najmenším počtom požiarov , najmenšími škodami na majetku , prírode a samozrejme bez strát na ľudských životoch.

pplk. Ing. Slavomír Búci

vedúci oddelenia požiarnej prevencie

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

Žiar nad Hronom

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.