Aktuality

Pivný festival Nová Baňa

17. 6. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

MotoCamp Slovakia v spolupráci s Mestom Nová Baňa a OOCR Región Gron pozýva všetkých milovníkov remeselného piva na Pivný festival......

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023 Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstva dopravy a výstavby SR (MV SR) účinnej od dňa 01.06.2019 sa nesmú použiť spomaľovacie prahy na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I., II., III. triedy, aj v úsekoch ciest v prieťahoch obcí a na miestnych komunikáciách funkčnej triedy A1 až A3, B1, B2.N.

Cesta III. triedy je aj pri základných školách na ul. Školskej, teda osadenie dopravného značenia sa riadi podľa zákona účinného v čase. Pred účinnosťou hore uvedenej vyhlášky vtedy platná legislatíva umožňovala osadenie spomaľovacích prahov v danom úseku cesty III. triedy. Pre zvýšenú bezpečnosť chodcov vrátane detí sú na predmetnom úseku komunikácie III. triedy okrem dopravného značenia podľa Vyhlášky č. 30/2020 o dopravnom značení MV SR osadené radarové oznamovače - merače rýchlosti. Zároveň je v prípravnom konaní zmena súčasnej platnej legislatívy k možnosti osadenia statických meračov rýchlosti s využitím objektívnej zodpovednosti, do ktorej sa v prípade platnosti a účinnosti Mesto Nová Baňa určite zapojí.

Ján Ševčík, náčelník mestskej polície

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.