Aktuality

Novobanský jarmok sa niesol v duchu remesiel, zábavy a dobrého jedla

29. 9. 2023
Nová Baňa

Novobanský jarmok sa radí medzi podujatia, na ktoré sa všetci tešíme. A aký prívlastok si zaslúži? Myslím, že mu právom patrí trad......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministe......

Mestská polícia Nová Baňa informuje o tel. číslach

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa oznamuje občanov, že v prípade neprítomnosti príslušníkov Mestskej polície Nová Baňa môžete v prípade po......

Oznámenie o zahájení stavby

5. 5. 2023 Oznamy

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Vám týmto dáva na vedomie, že stavba:

„15786 Nová Baňa - Čierny lúh - Rekonštrukcia NNS“

ktorá je realizovaná na základe Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav vydaného Mestom Nová Baňa pod číslom: OVŽPaSM 2022/01228/11890 zo dňa 31.08.2022, bola zahájená odovzdaním staveniska dňa 19.04.2023

Dovoľujeme informovať, že zhotoviteľom a investorom stavby je spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina. Za zníženie komfortu v priebehu realizácie prác sa všetkým občanom dotknutej mestskej časti - ospravedlňujeme

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.