Aktuality

Jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu

27. 9. 2022
Oznamy

Dňa 3.10. 2022 (pondelok) je plánovaný jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu. Tak, ako každý rok žiadame občanov, aby si......

POZOR ZMENA TERMÍNU 110.výročia MFK Nová Baňa

26. 9. 2022
Nová Baňa

Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia počas celého týždňa je plánované podujatie k 110. výročiu založenia Mestského futbalovéh......

Pripomenutie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia

7. 1. 2022 Oznamy

Mesto Nová Baňa informuje všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území mesta Nová Baňa a mestských častí, aby do 15. februára 2022 na Mestský úrad Nová Baňa oznámili údaje a spotrebu za každý MZZO - tepelný zdroj (s príkonom nižším ako 0,3 MW, t.j. do 300 kW) alebo energetický zdroj.

Tlačivo "Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022je možné si prevziať v klientskom centre Mestského úradu počas úradných hodín (Pondelok, Utorok, Streda, Piatok v čase od 8:00 do 11:00), alebo stiahnuť z webovej stránky mesta Nová Baňa www.novabana.sk » Ako vybaviť » Žiadosti a formuláre » Odd. životného prostredia » Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Upozornenie: 

Do tlačiva je nevyhnutné uviezť správne merné jednotky (v zmysle VZN č. 4/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Nová Baňa).

  • Tony (t) – hnedé uhlie, čierne uhlie, koks, olej, ekohrášok, lignit, brikety, nafta.
  • Metre kubické (m3) – plyn, drevná hmota, biomasa, brikety, štiepka pelety, slama, rákosie.

V prípade potreby poskytnutia ďalších informácii som Vám k dispozícii na mailovej adrese buryova@novabana.sk.


Ing. Veronika Búryová, Odd. VŽPaSM

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.