Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 2. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Beseda s Ing. Pavlom Petrechom dňa 05.03.2024

19. 2. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s  Ing. Pavlom Petrechom, riaditeľom novobanských sklární v rokoch 1978-2006 , na tému Ako sm......

OZNAM o dočasnom prerušovaní vody

15. 2. 2024
Oznamy

Vážení občania, oznamujeme vám, že Stredoslovenská distribučná, a.s. v týchto dňoch vykonáva opravy na elektrickom vedení smero......

Údržba vodného toku Zajačí potok

8. 3. 2023 Oznamy

Mesto Nová Baňa požiadalo v apríli 2021 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia horného Hrona (SVP, š.p.) o vykonanie údržby a opravy poškodeného koryta vodného toku - Zajačí potok (Prírodná ulica), z dôvodu jeho havarijného stavu. SVP, š.p. posúdilo žiadosť mesta kladne.

Vo februári 2023 pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. začali vykonávať v uvedenej lokalite údržbu vodného toku, a to čistením náletových drevín z koryta potoka, aby zabezpečili plynulý odtok vody a tým protipovodňovú ochranu obyvateľov. V týchto dňoch sú naďalej práce realizované v danom úseku potoka.

Požiadavku mesta na opravu poškodenej kamennej regulácie SVP, š.p. eviduje a žiada občanov o trpezlivosť k termínu realizácie opráv z dôvodu kapacitných a finančných možností, ako aj momentálneho riešenia vo vysporiadaní správy vodného toku.

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.