Aktuality

17. ročník Týždeň športu pre všetkých

18. 5. 2022
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi a občianskymi združeniami organizuje Týždeň športu pre všetkých. 17. ro......

Predaj: SUZUKI VITARA

17. 5. 2022
Nová Baňa Ponuky majetku

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, Nová Baňavyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s využitím elektronického súťaž...

Centráci rodičom a mestu

17. 5. 2022
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Centrum voľného času a mesto Nová Baňa Vás pozývajú na program spojený s oslavou  20. výročia založenia DFS Novobanček.  ......

V mesiaci február 2022, otvárame Kurz opatrovania v trvaní 226-hodinový akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou v SR a zahraničí

20. 1. 2022 Oznamy

Teoretická výučba (105 hodín)
-úvod do opatrovateľstva,
– komunikácia a etika v opatrovateľstve,
– práca s klientom, anatómia,
– psychológia, životospráva, základy fyzioterapie …

Praktická výučba (43 hodín)
– simulované situácie,
– nácvik jednotlivých postupov v malej skupine,
– prípadové štúdie,
– individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok

Odborná prax (72 hodín)
– priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení,
– zariadeniach sociálnych služieb a podobne

Skúšky (6 hodín)
– test a praktická skúška

Absolvent kurzu je schopný:
• komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
• aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
• v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
• pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí

Naše výhody:

– vysoká kvalita kurzu
– kvalifikovaní lektori
– celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
– malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
- študijné materiály v cene kurzu
- rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu v cudzom jazyku, EU certifikát prvej pomoci a pod.

- Kurz možno absolvovať aj cez REPAS ( získať môžete na ÚPSVaR)
cena kurzu 310,- EUR
– možnosť splátok bez navýšenia ceny

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na t.č. 045/6798 119, 0903 558 929 alebo mailom ziar@redcross.sk

Prihlásiť sa je nutné čo najskôr, aby sa vybavili všetky doklady potrebné pre spustenie tohto kurzu.

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.