Aktuality

Porucha vody na vodovode na Zvoničke

16. 5. 2024
Oznamy

Dňa 16.5.2024 bola nahlásená porucha vody na vodovode na Zvoničke, na jej odstránení pracujú pracovníkmi prevádzky StVPS v Novej B......

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

16. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Vážení občania Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť    oznamuje občanom města Nov......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

16. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Zápis detí do materskej školy rok 2022/23

20. 4. 2022 Oznamy

Photo: pexels.comOznamujem Vám, že zápis detí do MŠ Nábrežná a Elokovaných tried Štúrova a Kolibská cesta bude v dňoch:

2. mája až 6. mája 2022  v čase od 7:30 h. – 13:00 h.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne, s dodržaním platných epidemiologických opatrení na jednotlivých pracoviskách,
  • poštou, na adresu: Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa,
  • e-mailom, naskenovaním tlačiva a zaslaním na msvstup@nbsiet.sk,
  • podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy
  • vhodiť do poštovej schránky materskej školy a elokovaných tried.
  • Písomná žiadosť musí byť riadne vyplnená, podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami, potvrdená všeobecným lekárom pre deti a dorast s vyznačením údajov o očkovaní.
  • Tlačivo – žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie- si zákonní zástupcovia, môžu prevziať na jednotlivých pracoviskách v hore uvedených dňoch a čase, s dodržaním aktuálnych epidemiologických opatrení, alebo stiahnuť na internetovej stránke www.msnovabana.sk v časti -dokumenty-

Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.