Aktuality

Novobanský jarmok sa niesol v duchu remesiel, zábavy a dobrého jedla

29. 9. 2023
Nová Baňa

Novobanský jarmok sa radí medzi podujatia, na ktoré sa všetci tešíme. A aký prívlastok si zaslúži? Myslím, že mu právom patrí trad......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministe......

Mestská polícia Nová Baňa informuje o tel. číslach

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa oznamuje občanov, že v prípade neprítomnosti príslušníkov Mestskej polície Nová Baňa môžete v prípade po......

Zápis detí do materskej školy rok 2022/23

20. 4. 2022 Oznamy

Photo: pexels.comOznamujem Vám, že zápis detí do MŠ Nábrežná a Elokovaných tried Štúrova a Kolibská cesta bude v dňoch:

2. mája až 6. mája 2022  v čase od 7:30 h. – 13:00 h.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne, s dodržaním platných epidemiologických opatrení na jednotlivých pracoviskách,
  • poštou, na adresu: Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa,
  • e-mailom, naskenovaním tlačiva a zaslaním na msvstup@nbsiet.sk,
  • podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy
  • vhodiť do poštovej schránky materskej školy a elokovaných tried.
  • Písomná žiadosť musí byť riadne vyplnená, podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami, potvrdená všeobecným lekárom pre deti a dorast s vyznačením údajov o očkovaní.
  • Tlačivo – žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie- si zákonní zástupcovia, môžu prevziať na jednotlivých pracoviskách v hore uvedených dňoch a čase, s dodržaním aktuálnych epidemiologických opatrení, alebo stiahnuť na internetovej stránke www.msnovabana.sk v časti -dokumenty-

Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.