Aktuality

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Rádio Regina Stred z Novej Bane

22. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

PIATKOVÉ POPOLUDNIE Z NOVEJ BANE, záznam vysielania rádia Regina Stred - U NÁS DOMA 22.9.2023 13.00-16.00 hod. Záznam ......

Informačný materiál mesta Nová Baňa

18. 3. 2022 Pomoc Ukrajine

Kontaktné osoby za mesto Nová Baňa:

Branislav Jaďuď +421905436381 primátor mesta

Ján Ševčík +421910110120 náčelník MsP

Lucia Beťková +421917711107 vedúca Kancelárie primátora

 

Pobyt

Po príchode do miesta ubytovania je potrebné kontaktovať Mestskú políciu Nová Baňa na telefónnom čísle +421910110120 alebo emailom na adresu sevcik@novabana.sk za účelom registrácie ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny do nášho mesta.

Po vstupe na Slovensko sa tu môžu občania Ukrajiny na základe bezvízového pobytu zdržiavať po dobu 90 dní. Počas pobytu na Slovensku v rámci bezvízového styku však nemáte právo pracovať a nemáte zdravotné poistenie.

Ak chcete zostať na Slovensku, môžete dosiahnuť štatút odídenca požiadaním o dočasné útočisko. Pri podávaní žiadosti musia byť prítomné aj maloleté deti z dôvodu snímania biometrických údajov. Udelením dočasného útočiska získavate tolerovaný pobyt na Slovensku, možnosť pracovať bez povolenia na zamestnanie a prístup k zdravotnej starostlivosti. Zároveň sa počas jeho trvania musíte zdržiavať na území Slovenskej republiky.

Stravovanie

Mesto Nová Baňa zabezpečí obed v pondelok až sobotu prostredníctvom školskej jedálne, ktorý bude denne rozvezený. V ubytovacích priestoroch je k dispozícii aj kuchyňa s vybavením s možnosťou varenia. Prostredníctvom pomoci od občanov a od mesta sú poskytnuté aj potraviny. Zbierka trvanlivých potravín v predajni LIDL je tiež použitá aj pre občanov z Ukrajiny.

Oblečenie a obuv

Mesto Nová Baňa zabezpečuje priebežne potrebné oblečenie a obuv prostredníctvom výziev k občanom na poskytnutie požadovaného.

Zdravotná starostlivosť

Urgentná a život zachraňujúca starostlivosť je poskytovaná každej osobe na Slovensku bezplatne na čísle 112

V meste Nová Baňa poskytuje zdravotnú starostlivosť:

Deťom

MUDr. Katarína Tužinská +421456855248

Dospelým

MUDr. Marián Rebek +421456850323, +421907717232
MUDr. Peter Szücs +421456850583, +421456850607
MUDr. Mária Bradiaková +421456893182
MUDr. Vincent Holečka +421456856842, +421917506274

Linka zdravia pre Ukrajinu - Rýchla zdravotná konzultácia v ukrajinskom jazyku je dostupná zadarmo, denne od 7:00 do 19:00 h. telefonicky alebo cez online-chat na čísle +421221025075, web: www.ua.diagnose.me

Kontakty na zubárov v SR poskytujúcich bezplatne neodkladnú starostlivosť: https://www.skzl.sk/stomatologhelp. Stránka je v SK, UA a ENG jazyku. Alebo tiež na www.stomatolog.help

Sociálna pomoc

Zamestnanie 
Osoby, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko sa môžu zamestnať. Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Hmotná núdza: Cudzinec, ktorý požiadal o poskytnutie dočasného útočiska, alebo už má doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC", môže požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Novej Bani o pomoc v hmotnej núdzi. Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Príspevok na nezaopatrené dieťa bude v prípade utečencov z Ukrajiny patriť na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní.

Cudzinci, ktorí budú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, nemajú nárok na poskytovanie príspevku na bývanie.
Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR.

Škola a materská škola

Škola a materská škola v meste Nová Baňa sú pripravené prijať vaše deti. K zaradeniu dieťaťa do školského vyučovania je potrebné potvrdenie od pediatra MUDr. Katarína Tužinská +421456855248
Základná škola Jána Zemana +421456856017
Základná škola sv. Alžbety +421456856523, +421911978869
Materská škola Nábrežná +421456856555

Existuje aj online platforma spoločnosti Soficreo spájajúca ukrajinských učiteľov a učiteľky, rodičia sa môžu prihlásiť na ukrajinské online hodiny pre deti na mail: info@schooltogo.online

http://schooltogo.online/

Práca 

Overený portál na hľadanie práce na Slovensku, ktorý promptne reaguje aj na požiadavky ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine je https://www.profesia.sk/praca/profesia/O4281039


Súhrnné informácie, dôležité linky a telefónne čísla

Polícia Slovenskej republiky - telefón 158 alebo 112

Ambulancia - telefón 155 alebo 112

Hasiči - telefón 150 alebo 112

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby
+421513816111
+421259765111

Stránky so súhrnnými informáciami

Oficiálna stránka vlády SR: https://ua.gov.sk/
Kto pomôže Ukrajine?: https://www.helpukraine.sk/

Veľvyslanectvá a konzulárne oddelenia

Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike
Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421259202810

Ukrajinská komunita na Slovensku
SOS Ukrajina Slovensko
+421911201889
ukrajina.sk.sos@gmail.com

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.