Aktuality

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Stále sa môžete zapojiť do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024!

12. 6. 2024
Oznamy

Využi zvyšné júnové dni a zapoj sa do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024! ...

Tlačivá a pokyny pre ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny

4. 3. 2022 Pomoc Ukrajine

https://ua.gov.sk/sk.html

https://ua.gov.sk/

Špecifiká evidovania žiadateľa o dočasné útočisko

Uznesením č. 144 z 28.2.2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona zákon o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajinektorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky.

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

  1. manžel štátneho občana Ukrajiny,
  2. maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
  3. rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

Začiatok poskytovania dočasného útočiska je deň 1.3.2022.

Poskytovanie dočasné útočisko je do 31.12.2022.

Predmetné potvrdenia pre štátnych príslušníkov Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko budú vydávať miestne príslušné Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. V zmysle zákona o azyle sa im vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

V rámci Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystricapríslušné na prijatie vyhlásení o žiadosti o dočasné útočisko nasledovné útvary:

Oddelenie cudzineckej polície PZ Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica, Sládkovičova 25, 974 05 Banská Bystrica
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 35, 979 01 Rimavská Sobota
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina.

Vyššie uvedené policajné útvary prijímajú predmetné žiadosti o dočasné útočisko v nepretržitom režime 24/7.

V prípadoch, ak budú cudzinci žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska vedieť hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť a štátnu príslušnosť Ukrajiny, bude im vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“. (totožnosť možno hodnoverne preukázať napr. cestovným pasom, IDK s fotografiou, vodičským preukazom s fotografiou spoločne s rodným listom a pod.)

V prípade, že štátny príslušník Ukrajiny nedokáže preukázať svoju totožnosť, neznamená to, že nebude prijaté vyhlásenie o žiadosti o dočasné útočisko, avšak treba počítať s predĺžením doby potrebnej na zaevidovanie štátnych príslušníkov Ukrajiny do príslušných informačných systémov Policajného zboru SR.

Platnosť dokladu bude obmedzená na čas, na ktorý bolo vyhlásené poskytovanie dočasného útočiska. V súlade s uznesením vlády SR č. 144/2022 je to do 31.12.2022. Samozrejme, ak budú pretrvávať dôvody na poskytovanie dočasného útočiska, vláda môže jeho poskytovanie predĺžiť.

V zmysle zákona o azyle sa poskytovanie dočasného útočiska nebude týkať osôb, ktoré majú na území Slovenskej republiky už udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, u osôb, ktorým Slovenská republika udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

Ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva a cudzincovi sa vydá len potvrdenie o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

 Ako prílohu tohto listu prikladáme vzory „vyhlásenia cudzinca“ k žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska v slovnensko-ukrajinskej a aj anglickej mutácii.

Príloha:

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.