Aktuality

Televízne reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa

22. 4. 2024
Oznamy

Mesto Nová Baňa dáva do pozornosti reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, ktoré boli odvysielané v Televíznych noviná...

Stavanie mája 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa pos......

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

13. 3. 2022 Publicita projektov

Mesto Nová Baňa podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez operačný program Kvalita životného prostredia na projekt: Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa. Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia schválili prijímateľovi podaný projekt. Po realizácii verejného obstarávania nenávratný finančný príspevok na projekt je vo výške 81 777,90 eur, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.

Cieľom a predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu produkovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa v meste Nová Baňa. Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Nová Baňa žijúci v rodinných domoch. Realizáciou aktivít projektu bude celkové zlepšenie systému odpadového hospodárstva mesta Nová Baňa v spojení s aktívnou participáciou a vzdelávaním obyvateľstva za účelom správneho použitia kompostovacieho zásobníka. Termín realizácie projektu: 07/2018-07/2020.

Bližšie informácie ohľadom distribúcie kompostérov do rodinných domov budú obyvateľom poskytnuté prostredníctvom Novobanských novín, webovej stránky mesta, mestského rozhlasu a informačných letákov.

PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.