Aktuality

Vitaj, Veľká noc!

31. 3. 2023
Kultúra Nová Baňa

Aj v Novej Bani vítame sviatky jari. Námestie slobody zdobí veľkonočná breza a zároveň mesto Nová Baňa vás pozýva na podujatie „V......

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 5. apríla 2023

29. 3. 2023
Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 5. aprí...

OZNAM: Neparkovanie áut pri chodníku na Štúrovej ulici - 30.3.2023

29. 3. 2023
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa prosia občanov, aby dňa 30.03.2023 (štvrtok) neparkovali autá na ulici Štúrova pri chodníku, z dô...

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

13. 3. 2022 Publicita projektov

Mesto Nová Baňa podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez operačný program Kvalita životného prostredia na projekt: Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa. Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia schválili prijímateľovi podaný projekt. Po realizácii verejného obstarávania nenávratný finančný príspevok na projekt je vo výške 81 777,90 eur, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.

Cieľom a predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu produkovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa v meste Nová Baňa. Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Nová Baňa žijúci v rodinných domoch. Realizáciou aktivít projektu bude celkové zlepšenie systému odpadového hospodárstva mesta Nová Baňa v spojení s aktívnou participáciou a vzdelávaním obyvateľstva za účelom správneho použitia kompostovacieho zásobníka. Termín realizácie projektu: 07/2018-07/2020.

Bližšie informácie ohľadom distribúcie kompostérov do rodinných domov budú obyvateľom poskytnuté prostredníctvom Novobanských novín, webovej stránky mesta, mestského rozhlasu a informačných letákov.

PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.