en
Neprehliadnite


Dochádzka poslancov

Dochádzka poslancov

Dochádzka poslancov mestského zastupiteľstva

 

Prehľad o účasti poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva za rok 2013

Prehľad o účasti poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva za rok 2012
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800