en
Neprehliadnite


Kronika

Kronika

Kronika mesta sa vedie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v úradnom jazyku. Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú priebežne; chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života mesta.

Elektronická verzia:
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800