en
Neprehliadnite


Faktúry Mestský bytový podnik

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
027/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1/2019 do plynovej kotolne Štúrova a Pod Sekvojou. Faktúrovaná suma 27 145,26 eur, uhradené preddavky 23288,- eur, k úhrade 3857,26 eur.

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152563857,26 €11.2.2019
026/2019

Faktúra na prijatý predavok za dodávku zemného plynu za mesiac 01/2019 do plynovej kotolne Štúrova a Pod Sekvojou

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 3581525623288,00 €4.2.2019
025/2019

Telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019-31.1.2019 - dva mobily

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346942,97 €4.2.2019
024/2019

Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2019 do plynových kotolní a MsBP , používanie FBA-adsl prístupu, internet, dve pevné linky

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469428,77 €4.2.2019
023/2019

Faktúra za odber elektrickej energie za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Mestského úradu

Mesto Nová Baňa, Nám slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897472,69 €1.2.2019
022/2019

Faktúra za modul 4FN21457, 1/S1 MO-4FN21457

Peter Grečko - RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, IČO: 1165723540,86 €31.1.2019
021/2019

Faktúra za odber elektrickej energie v nebytových priestoroch - garáže na ul. Bernolákova č. 13 za obdobie 01.01.2018-31.12.2018

Mesto Nová Baňa, Mestský úrad, 968 01 Nová Baňa, IČO: 003208979,28 €31.1.2019
020/2019

Faktúra za odber elektrickej energie v kanceláriách na ul. Bernolákovej za obdobie 01.01.2018-31.12.2018

Mesto Nová Baňa, Nám slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897185,59 €31.1.2019
019/2019

Faktúra za podporu APV - Human Resouces, BAN multibanking, Financovanie, pokladňa, Účtovníctvo za obdobie 01.01.2019-31.03.2019.

Softip, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 3678551255,99 €25.1.2019
018/2019

MRP vizuálny účtovný systém - Fakturácia.

MRP-COMPANY, s.r.o. Kpt.Jána Nálepku 607/25, 976 46Valaská, IČO: 3158232022,78 €23.1.2019
017/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Nábrežná 16. Fakturovná suma 15498,11, uhradené preddavky 20376,00 eur, Preplatok 4877,89 eur

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152564877,89 €16.1.2019
016/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Mestský úrad. Fakturovná suma 10166,75 eur, uhradené preddavky 10404,00 eur, Preplatok 237,25 eur

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256237,25 €16.1.2019
015/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Švantnerova 9. Fakturovná suma 6286,32 eur, uhradené preddavky 6816,00 eur, Preplatok 529,68 eur

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256529,68 €16.1.2019
014/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne bytového domu V Hronskom Beňadiku 355. Fakturovná suma 2194,50 eur, uhradené preddavky 2496,00 eur, Preplatok 301,50 eur

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256301,50 €16.1.2019
013/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Cintorínska 40. Fakturovná suma 6 813,58 eur, uhradené preddavky 7 920,00 eur, Preplatok 1106,42 eur

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815251106,42 €16.1.2019
012/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Bernolákova 11. Fakturovná suma 8537,32 eur, uhradené preddavky 9 036,00 eur, Preplatok 498,68 eur

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256498,68 €16.1.2019
011/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie01.01.2018-31.12.2018 do bytových domov a plynových kotolní. Faktúrovaná suma9025,06 eur, uhadené preddavky 6498,- eur, preplatok 472,94 eur.

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256-472,94 €16.1.2019
010/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Mestský úrad. Faktúrovaná suma 238,07 eur, uhradené preddavky 150,00 eur, nedoplatok 88,07 eur.

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152588,07 €16.1.2019
009/2019

Faktúra za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 01.01.2019-31.01.2019 do spoločných priestorov bytových domov a dvoch plynových kotolní

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152256532,00 €14.1.2019
008/2019

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Bernolákova 11

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152256913,00 €14.1.2019
007/2019

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Cintorínska 40

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152256728,00 €14.1.2019
006/2019

Faktúra za opakovanú dodávku elektriny od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Mestský úrad

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 3581525670,00 €14.1.2019
005/2019

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa bytového domu v Hronskom Beňadiku 355

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256247,00 €14.1.2019
004/2019

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Švantnerova 9

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256672,00 €14.1.2019
003/2019

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Mestský úrad

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152561087,00 €14.1.2019
002/2019

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Nábrežná 16

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152561609,00 €14.1.2019
001/2019

Členský poplatok na rok 2019

Združenie pre lepšiu správu bytových domov, Štefánikova 886/23, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 51264412233,40 €10.1.2019Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881