en
Neprehliadnite


Objednávky Mestský bytový podnik

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
19/2019

2 ks kovový kontejner 1100 l

Technické služby, Dlhá lúka 18, 968 42 Nová Baňa, IČO: 00185221
19.6.2019
18/2019

1.Plomba modrá 40 ks, 2. Plomba červená 40 ks

Enbra-SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189
14.6.2019
17/2019

Overenie meračov tepla

Enbra - SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189
10.6.2019
16/2019

1. Zmena umiestnenia otvorov, 2. Návrh, výpočet a zakreslenie do projektovej dokumentácie - plynová kotolňa Pod Sekvojou

TERS systém spol. s. r. o., Svätokrížske nám. 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
3.6.2019
15/2019

Revízia elektrického zariadenia - plynová kotolňa Nábrežná

ELAZ - Horváth, Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 3006457
6.5.2019
14/2019

Revízia bleskozvodu - bytový dom Pod Sekvojou 25-29, bytový dom Pod Sekvojou 17-23

ELAZ - Horváth, Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 30006457
6.5.2019
13/2019

Oprava kotla na plynovej kotolni Švantnerova

TERS systém, spol. s r.o., Svätokrížske nám. 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
6.5.2019
12/2019

Školenie prvej pomoci

Slovenský červený kríž, Územný spolok, SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00416151
23.4.2019
11/2019

Revízia komínov : PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná, PK Cintorínska, PK Švantnerova, PK Dom služieb, PK Mestský úrad, byt na Bukovine

Michal Tužinský Kominárstvo, Robotnícka 85, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 51105306
18.3.2019
10/2019

Okno plastové 3 ks, 1 ks okno + balkónové dvere 1 ks

B-spol. Stanislav Buzalka, Srnčia 74/2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 40043797
4.4.2019
09/2019

Xerox papier A4 20 balíkov

PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica, IČO: 46082182
26.2.2019
08/2019

Oprávnené meranie emisných veličín - kotle na zemný plyn K1, K2 Plynová kotolňa Pod Sekvojou

Národná energetická spoločnosť a.s. Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43769233
25.2.2019
07/2019

Servisná prehliadka horáka, vyčistenie a zoradenie spaľovacích pomerov - plynová kotolňa Pd Sekvojou

Weishaupt spo. s r. o., Rákoš 8835/1, Zvolen, IČO: 31605893
18.2.2019
06/2019

Termostatický ventil 20 ks, termostatická hlavica 21 ks, tesnenie 3/8"

PROFIMONT NB s.r.o., Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa, IČO: 47025468
15.2.2019
05/2019

Preškolenie zvárača oblúkom a plameňom

Remeslo Strojbal, s.r.o., Zváračská škola 040, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36621391
6.2.2019
04/2019

Opakovaná úradná skúška na kotol K1 a K2

Technická inšpekcia a.s., Partizánska 71, 974 00 Banská Bystrica
6.2.2019
03/2019

Modul 4FN21457.1/S1

Peter Grečko - RYS, IČO: 11657235
31.1.2019
02/2019

Oprava kotla v PK Domu služieb

TERS systém, IČO: 31566537
21.1.2019
01/2019

Overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení: plynová kotolňa Štúrova, Dom služieb, Cintorínska, Švantnerova

Slovenská inovačná a energietická agentúra, Rudlovská cesta 53, 974 28 Banská Bystrica, IČO: 00002801
18.1.2019Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881