en
Neprehliadnite


Zmluvy Mestský bytový podnik

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
04/20214Zmluva o dodávke a odbere tepla č.01/21TE/SroMartin Čakloš12.03.2021Prevziať zmluvu (PDF)
03/20213Zmluva o dielo č.20212005 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaANASOFT APR spol. s.r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava3136155221.01.2021Prevziať zmluvu (PDF)
02/20212Nájomná zmluva č.69/2020 a dohoda o finančnej zábezpekeŠtefan Šurka14.01.2021Prevziať zmluvu (PDF)
01/20211Dodatok č.7 k Mandátnej zmluve č.44 uzatvorenej dňa 2.1.2006 za účelom správy bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Nová Baňa medzi mandantom Mestom Nová Baňa a mandatárom Mestským bytovým podnikom Nová Baňa, s.r.o.Mesto Nová Baňa, Námesie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa8.01.2021Prevziať zmluvu (PDF)Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800