en
Neprehliadnite


Zmluvy Technické služby

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12
Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
51/202051"Oprava MK - Chotár"BITUNOVA spol.s.r.o., Neresnícka cest 3, 960 01 Zvolen3022824716.10.2020Prevziať zmluvu (PDF)
50/202050Predaj lisovacieho zariadenia - dvojkomorový lis L30-2.LUX-PTZ SK,s.r.o. J.G.Tajovského 29, 953 01 Zlaté Moravce365557389.10.2020Prevziať zmluvu (PDF)
49/202049Výpoveď zo "Zmluvy o prenájme č.: 03-20-013" zo dňa 31.03.2020 o nájme dvojkomorového lisu L30-2.LUX - PTZ SK, s.r.o., J.G.Tajovského 29, 953 01 Zlaté Moravce365557387.10.2020Prevziať zmluvu (PDF)
48/202048Zmluva na zásobníky Tork - verejné WCEuropapier Slovensko s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 5313443816.10.2020Prevziať zmluvu (PDF)
47/202047Audit účovnej závierky zostavnej k 31.12.2019.AUDIT NB, s.r.o., Bernolákova 27/16, 968 01 Nová Baňa525043362.10.2020Prevziať zmluvu (PDF)
46/202046Oprava výtlkov MK v kat. území mesta Nová Baňa"VIA SERVIS, s.r.o., Voznica 1, 966 81 Voznica3157497130.09.2020Prevziať zmluvu (PDF)
45/202045Zmluva o zverení do správy majetku mesta Nová Baňa č. 5/2020 - umývacia rampa, čistiaca stanica, studňa medziskládka odpadu, oplotenie medziskládky odpadu, pozemok par. č. C KN 4837/45, 4837/21. 4837/11.Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa0032089729.09.2020Prevziať zmluvu (PDF)
44/202044Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 4/2020 - športoviská ul. Školská, Nová BaňaMesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa0032089729.09.2020Prevziať zmluvu (PDF)
43/202043Dodávka motorovej nafty.SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava3132283222.09.2020Prevziať zmluvu (PDF)
42/202042"Oprava múrika pri ZŠ Jána Zemana"ŠULC s.r.o., Lovce 56,951 92 Lovce4685217414.09.2020Prevziať zmluvu (PDF)
41/202041Vybudovanie oplotenia pri ZŠ Jána ZemanaStavebná firma Kováč Andrej, Tehelná 1565/52, Žarnovica5201632324.08.2020Prevziať zmluvu (PDF)
40/202040Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Rekonštrukcia MK ul. Mieru"Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava3161178820.08.2020Prevziať zmluvu (PDF)
39/202039Triedenie PET odpaduTenarry Slovakia, s.r.o., Šenkvická cesta 15/C, 90201 Pezinok3583704717.08.2020Prevziať zmluvu (PDF)
38/202038"Rekonštrukciaq miestnej komunikácie ulica Mieru, Nová Baňa"Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava3161178831.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3737Asfaltovanie dvora MŠ KolibskáMONSTAV NITRA s.r.o., Farská 31, 949 01 Nitra3591191331.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3636Odber, preprava a zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu v celom množstve.KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen3605932328.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3535Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Magio InternetSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346914.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3434Zmluva o poskytovaní ICT služiebOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3333Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služieb - navzázom zadarmo vo firme.Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3232Zmluva o poskytovaní verejných služieb - účastnícky program GO Biznis 10 eurOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3131Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - DATA PREMIUMOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3030Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Bo Biznis 40 eurOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2929Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Go Biznis 30 eurOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2828Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - DATA BasicOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2727Oprava výtlkov MK v kat území mesta Nová BaňaVIA SERVIS, s.r.o., Voznica 1, 966 81 Voznica315749713.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2626Spevnená plocha, múr na zbernom dvore, Nová Baňa.MONSTAV NITRA s.r.o., Farská 31, 949 01 Nitra3591191330.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2525Dodatok č. 6 ku zmluve č. 04-08-07/026 - úprava cien a podmienok služby.Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava3604622129.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2424Vybudovanie prístrešku pre nádoby, ul. Školská, Nová BaňaMarián Smatana, Jelšovce 43, 951 43 Jelšovce3721563924.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2323Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa opakovane poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky elektriny - 01.01.2021 - 31.12.20021 - MALOODBER.Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava4611317712.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2222Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky elektriny - 01.01.2021 - 31.12.20021 - VEĽKOODBER.Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava4611317712.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800