en
Neprehliadnite


Zmluvy Technické služby

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
2929Vybudovanie vstupov k bytovému domu č. 46 a obslužnej komunikácie ku kanalizácii.REKOSTAV ss-vp, s.r.o, Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica459307201.01.1970Prevziať zmluvu (PDF)
2828Príloha č. 1 k Zmluve č. ZP-S0902201597/AENVI-PAK, a.s.3585801018.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2727Dodatok č. 4 ku Zmluve č. 04 ku Zmluve č. 04/08/07/026Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava3604622127.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2626Zverejnenie majetku do správy - Betónový stôl na stolný tenis, športovo- rekreačné zariadenie Street workout park.Mesto Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa0032089726.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2525Audit účtovnej závierky zostavnej k 31.12.2018.AUDIT NB, s.r.o., Bernolákova 27/16, 968 01 Nová Baňa5250433618.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2424Dodatok č. 2 - odstránenie numerickej nezrovnalosti vo výkaze - výmer s rozpočtom a zmluvou - Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici v Novej Bani.REKOSTAV ss-vp, s.r.o., Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica4539072013.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2323Dodatok č. 1 - rozšírenie rozsahu realizácie diela - Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici v Novej Bani.REKOSTAV ss-vp,s.r.o., Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovca4539072010.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2222Dodanie tovaru - motorovej nafty.SLOVANAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava313228329.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2121Dodatok č. 2 - zmena údajov odberateľaKOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice5027388423.08.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2020Postúpenie a prevzatie práv a povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvku.ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica4585122116.08.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1919Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici v Novej BaniREKOSTAV ss-vp, s.r.o., Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica4539072013.08.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1818Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad HrádzouEUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice316515188.08.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1717Dodatok k nákupu motorovej nafty.SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava3132283231.07.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1616Zverejnenie majetku so správy - Detské ihrisko pri kostole sv. Alžbety- komunitný park.Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa0032089728.06.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1515Oprava existujúcich úsekov MK - Záhrbská, Tajch, Kútovská.Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen4612060225.06.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1414Predmetom nájmu je časť nebytových priestorov v Novej Bani - Sociálno-prevádzková budova "Záchody a sprchy TAJCH" v lokalite Tajch.VIP TEAM s.r.o., Tajch 1/622, 968 01 Nová Baňa460791735.06.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1313Zverejnie majetku do správy - Zametací automobil MB 1841 AK+Faun Viajet 6RL, Traktor BCS Valiant 650 AR s prídavnými zariadeniami ku traktoru, trajstranný sklápací náves.Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa0032089710.05.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1212Oprava výtlkov MK v kat. území mesta Nová BaňaBanskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta č. 94, 974 69 Banská Bystrica368365679.05.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1111Odber, preprava a zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu v celom množstve, ktoré poskytne dodávateľ odberateľovi.Bučina DDD, spol s.r.o., Banská Bystrica3605932315.04.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1010Odber vytriedených zložiek.EKOLUMI s..r.o., Banská Bystrica453669778.04.2019Prevziať zmluvu (PDF)
99Dodatok č. 3 ku Zmluve č. 04-08-07/026 - zoznam odpadov podľa kat. čísla odpadu.Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava3604622126.03.2019Prevziať zmluvu (PDF)
88Predaj odpadu podľa STN 420030 a STN 421331.ŽP EKO QELET a.s. ,Československej armády 1694/4,036 01 Martin3642112021.03.2019Prevziať zmluvu (PDF)
77Zmluva o zverení správy majetku - "Auto Kia cee´d".Mesto Nová Baňa0032089714.03.2019Prevziať zmluvu (PDF)
66Zmluva o zverení správy majektu - "Zavlažovací systém pre tréningové ohrisko Nová Baňa".Mesto Nová Baňa0032089714.03.2019Prevziať zmluvu (PDF)
55Dodatok k zmluve o poskytované verejných služieb - verejná telefónna služba.Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava357634695.03.2019Prevziať zmluvu (PDF)
44Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - verejná telefónna služba, Magio internet.Slovak Telekom, a.s., Bratislava357634695.03.2019Prevziať zmluvu (PDF)
33Príjem a čistenie zvážaných splaškových odpadových vôd.Stredoslovenská vodárenská prevádzaková spoločnosť a.s., B. Bystrica3664403019.02.2019Prevziať zmluvu (PDF)
22Úprava ceny a podmienok služby na medziskládke odpadov Nová Baňa.Waste transport, a.s., Bratislava3604622122.01.2019Prevziať zmluvu (PDF)
11Dočasné užívanie nákladného vozidla LC355CZ za účelom zberu a zvozu komunálneho vozidla.REDOX SERVICES s.r.o., Lučenec4609126217.01.2019Prevziať zmluvu (PDF)Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881