en
Neprehliadnite


Zmluvy Technické služby

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12
Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
38/202038"Rekonštrukciaq miestnej komunikácie ulica Mieru, Nová Baňa"Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava3161178831.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3737"Asfaltovanie dvora MŠ Kolibská"MONSTAV NITRA s.r.o., Farská 31, 949 01 Nitra3591191331.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3636Odber, preprava a zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu v celom množstve.KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen3605932328.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3535Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Magio InternetSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346914.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3434Zmluva o poskytovaní ICT služiebOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3333Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služieb - navzázom zadarmo vo firme.Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3232Zmluva o poskytovaní verejných služieb - účastnícky program GO Biznis 10 eurOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3131Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - DATA PREMIUMOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
3030Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Bo Biznis 40 eurOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2929Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Go Biznis 30 eurOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2828Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - DATA BasicOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972709.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2727Oprava výtlkov MK v kat území mesta Nová BaňaVIA SERVIS, s.r.o., Voznica 1, 966 81 Voznica315749713.07.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2626Spevnená plocha, múr na zbernom dvore, Nová Baňa.MONSTAV NITRA s.r.o., Farská 31, 949 01 Nitra3591191330.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2525Dodatok č. 6 ku zmluve č. 04-08-07/026 - úprava cien a podmienok služby.Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava3604622129.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2424Vybudovanie prístrešku pre nádoby, ul. Školská, Nová BaňaMarián Smatana, Jelšovce 43, 951 43 Jelšovce3721563924.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2323Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa opakovane poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky elektriny - 01.01.2021 - 31.12.20021 - MALOODBER.Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava4611317712.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2222Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky elektriny - 01.01.2021 - 31.12.20021 - VEĽKOODBER.Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava4611317712.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2121Predmetom dohody je stanovenie základných práv a povinností odberateľov na jednej strane a dodávateľa na druhej strane pri zabezpečovaní dodávky, odberu a distribúcie elektrickej energie.Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava4611317712.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
2020Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa do správy Technických služieb mesta Nová Baňa - ihrisko pri ZŠ Jána Zemana.Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa003208974.06.2020Prevziať zmluvu (PDF)
1919Odstúpenie od kúpnej zmluvy.KOVACO, spol s.r.o., 966 41 Veľká Lehota 2103603891125.05.2020Prevziať zmluvu (PDF)
1818Prenájom vozidla na zber a zvoz odpadu.REDOX s.r.o., A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec3605298114.04.2020Prevziať zmluvu (PDF)
1717Nakladanie a zneškodenenie odpadov.Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce360162686.04.2020Prevziať zmluvu (PDF)
1616prenájom dvojkomorového lisu L30-2LUX-PTZ SK, s.r.o., J. G. Tajovského 29, 953 01 Zlaté Moravce3655573831.03.2020Prevziať zmluvu (PDF)
1515Poskytovanie služieb elektronického monitoringuCommander Services, s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava5118345525.03.2020Prevziať zmluvu (PDF)
1414Dodanie stavebného materiálu a iného s tým súvisiaceho materiáluBEKWOODCOTE s.r.o., Odborárska 52, Bratislava3136495123.03.2020Prevziať zmluvu (PDF)
1313Nákup šmykom riadeného nakladača Locust 903Štandart.DETVA Servis, s.r.o., Štúrova 3146, 962 12 Detva316252586.03.2020Prevziať zmluvu (PDF)
1212Dohoda o cene č. 2020/20001524 - poplatok za vyjadrenieStVPS, a.s., Banská Bystrica366440303.03.2020Prevziať zmluvu (PDF)
1111Príloha č. 1 k Zmluve č. ZP-S0902201597ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava3585801024.02.2020Prevziať zmluvu (PDF)
1010poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve.ENVIROPOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava5148019110.02.2020Prevziať zmluvu (PDF)
99Dodatok č. 5 k zmluve č. 04-08-07/026 o poskytovaní služieb v oblasti životného prostrediaWaste transport, a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava360462217.02.2020Prevziať zmluvu (PDF)
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800