en
Neprehliadnite


Zmluvy Technické služby

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
22/201522Oprava výtlkov na komunikáciách infra-technológiouSTAVBY Nitra, s..o. Nitra367639779.12.2015Prevziať zmluvu (PDF)
21/201521Zimná údržby MKTužinský Ľuboš, Nová Baňa333208964.12.2015Prevziať zmluvu (PDF)
20/201520Zimná údržba MKŠipikal Matúš, Nová Baňa500625904.12.2015Prevziať zmluvu (PDF)
19/201519Zimná údržba MKFARMA Boroš, s.r.o.460377564.12.2015Prevziať zmluvu (PDF)
18/201518Zimná údržba MKFajčík Michal - WOODLINE, Nová Baňa438762424.12.2015Prevziať zmluvu (PDF)
17/201517Dodatok k zmluve - stráženie objektu TS - do 31.12.2015Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o. Michalovce3620892227.10.2015Prevziať zmluvu (PDF)
16/201516Zverenie správy majetku mesta Nová Baňa: Schodisko Námestie slobody Schodisko ul. NábrežnáMesto Nová Baňa32089714.10.2015Prevziať zmluvu (PDF)
15/201515Nájom zariadenia - Zosilňovač signálu Nextivity Cel-Fi RS218 Dual BandOrange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava3569727029.09.2015Prevziať zmluvu (PDF)
14/201514Výdajný stojan na naftuEVOtech SK, s.r.o. Kopčianska 10, Bratislava4644470028.09.2015Prevziať zmluvu (PDF)
13/201513Zmluva o vzájomných dohovoroch v otázke poskytnutia pracoviska k odbornému výcviku žiakov Spojenej školy Nová BaňaSpojená škola, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa2798717.09.2015Prevziať zmluvu (PDF)
12/201512Prenájom nadzemnej nádrže NN25Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica3683656716.09.2015Prevziať zmluvu (PDF)
11/201511Montáž a pravidelné zásobovanie dávkovačov do WC na TajchuILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Skalica3622694724.06.2015Prevziať zmluvu (PDF)
10/201510Odvoz a likvidácia odpadov - Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látkyEKOTRANZ, s.r.o. Rudno nad Hronom3163226229.05.2015
9/20159Zverenie majetku Spevnená plocha, Cintorínska ulica do správy.Mesto Nová Baňa32089714.05.2015
8/20158Dodávky motorovej naftySLOVNAFT, a.s. Bratislava3132283213.05.2015
7/20157Farba na vodorovné dopravné značenie - elektronické trhoviskoCHEMOLAK, a.s. Smolenice314118516.05.2015Prevziať zmluvu (PDF)
6/20156Dodatok k zmluve č. 2/2010 o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadomMesto Nová Baňa32089728.04.2015
5/20155Prenájom nadzemnej nádrže NN 25 na skladovanie pohonných hmôt PHL (motorovej nafty)Mestské lesy, s.r.o. Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa315881822.04.2015Prevziať zmluvu (PDF)
4/20154Strážna služba za účelom ochrany majetku, najmä však objektov a zariadení odberateľaSúkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o. Michalovce362089221.04.2015Prevziať zmluvu (PDF)
3/20153Odborné a poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom dohľadu nad pracovnými podmienkami a zdravím zamestnancovINMEDplus s.r.o., Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa367756571.04.2015Prevziať zmluvu (PDF)
2/20152Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov nasledovne: papier a lepenka, obaly z papiera a lepenky, sklo, obaly zo skla, plasty, obaly z plastov, kompozitné obalyUNISTAV NB, s.r.o. Nová Baňa3682015616.03.2015Prevziať zmluvu (PDF)
1/20151Zabezpečenie a zrealizovanie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky "Motorová nafta"BENADA SK, s.r.o. Banská Bystrica475113202.02.2015Prevziať zmluvu (PDF)Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800