en
Neprehliadnite


Zmluvy Technické služby

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12
Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
40/201740Poistná zmluvaAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava001517002.01.2018Prevziať zmluvu (PDF)
39/201739Spolupráca v oblasti predaja prevodových, motorových olejov, priemyselných mazív, prevádzkových kvapalín, priemyselných mazív, pneumatík a servisné práce, predaj filtrov a autobatérií a ďalších tovarov, ktoré ponúka dodávateľ.AXOL, s.r,.o., Nová Baňa366396052.01.2018Prevziať zmluvu (PDF)
38/201738Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2018.Stredoslovenská energetika, a.s.3640300811.12.2017Prevziať zmluvu (PDF)
37/201737Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2017/2018 na MK III. triedy v obvode č. 7 podľa Operačného plánu.Fajčík Michal - WOODLINE4387624224.11.2017Prevziať zmluvu (PDF)
36/201736Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2017/2018 na MK III. triedy v obvode č. 6 podľa Operačného plánu.Šipikal Matúš, Nová Baňa5006259024.11.2017Prevziať zmluvu (PDF)
35/201735Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2017/2018 na MK III. triedy v obvode č. 5 podľa Operačného plánu.Tužinský Ľuboš, Nová Baňa3332089624.11.2017Prevziať zmluvu (PDF)
34/201734Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2017/2018 na MK III. triedy v obvode č. 4 podľa Operačného plánu.FARMA Boroš, s.r.o.4603775624.11.2017Prevziať zmluvu (PDF)
33/201733Umiestnenie a prevádzka v nebytových priestoroch odberateľa - 1 kus automatu Necta s mincovým mechanizmom na predaj horúcich nápojov do kelímkov.Soňa Korčeková - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica3201624723.11.2017Prevziať zmluvu (PDF)
32/201732Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 2/2017 zo dňa 31.10.2017Mesto Nová Baňa0032089710.11.2017Prevziať zmluvu (PDF)
31/201731Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 2/2017 - detská preliezačka RAINBOW FUNHOUSE.Mesto Nová Baňa003208973.11.2017Prevziať zmluvu (PDF)
30/201730Rekonštrukcia dvora-areál TS Nová Baňa.STRABAG s.r.o., Bratislava1731728213.10.2017Prevziať zmluvu (PDF)
29/201729Účinkovanie FS Háj Nová Baňa, na 50. výročí založenie Technických služieb mesta dňa 31.10.2017.FS Háj, Nová Baňa484845713.10.2017Prevziať zmluvu (PDF)
28/201728Postúpenie zákonnej povinnosti, súvisiacej s používaním určených meradiel používateľom na servisnú organizáciu - servisná prehliadka váhy.Tamtron s.r.o., Trtínska 9, 917 01 Trnava3674301126.09.2017Prevziať zmluvu (PDF)
27/201727Zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľ na stavbe: "Oprava MK v Novej Bani".STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 825 181731728222.08.2017Prevziať zmluvu (PDF)
26/201726Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb. Upravuje sa: obchodné meno spoločnosti Geosense SK s.r.o. sa mení na Cleerio SK s.r.o., zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytované služby v zmysle tejto Zmluvy, ktoré sú uvede ...Cleerio SK s.r.o., Košice468123429.08.2017Prevziať zmluvu (PDF)
25/201725Zabezpečenie odovzdávania triedených zložiek ZKO.BRANKO TRADE, s.r.o., Nová Baňa3605322363.08.2017Prevziať zmluvu (PDF)
24/201724Audit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2016, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov.Ing. Margita Marková, Viničná 70, 968 01 Nová Baňa339954271.08.2017Prevziať zmluvu (PDF)
23/201723Komplexná správa, úschova a skladovanie registratúry.HB Partners, s.r.o., Banská Bystrica460462161.08.2017Prevziať zmluvu (PDF)
22/201722Komplexná správa, úschova a skladovanie registratúry.HB Partners, s.r.o., Banská Bystrica460462161.08.2017Prevziať zmluvu (PDF)
21/201721Dodanie tovaru v oceľových/tlakových fľašiach do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky (kyslík technický, acetylén technický)Messer Tatragas, spol. s.r.o., Bratislava0068585231.07.2017Prevziať zmluvu (PDF)
20/201720Zabezpečenie odovzdávania triedených zložiek ZKO.SKLENÁRSTVO - RÁMOVANIE PATRIK, Tekovská Breznica4470469131.07.2017Prevziať zmluvu (PDF)
19/201719Priebežná dodávka motorovej nafty v požadovaných množstvách do nadzemnej nádrže PHM benkaloru v správe kupujúceho vrátane jej dovozu a vypustenia do uvedenej nádrže na základe čiastkových objednávok kupujúceho v celkovom ročnom množstve 60 000 l.SLOVNAFT, a.s. Bratislava3132283226.06.2017Prevziať zmluvu (PDF)
18/201718Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky " Ponuka NMD" zo dňa 15.06.2017, dohoda o splátkach kúpnej ceny za zariadenie SAMSUNG Galaxy J3 2016 white, príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb, dodatok k zmluve o poskytovaní ve ...Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava3569727021.06.2017Prevziať zmluvu (PDF)
17/201717Zabezpečenie odovzdávania triedených zložiek ZKO.Občianske združenie - Funkčný tréning, Nová Baňa5082750219.06.2017Prevziať zmluvu (PDF)
16/201716Poistenie čelného skla motorového vozidla - Fiat Ducato.KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group005854418.06.2017Prevziať zmluvu (PDF)
15/201715Havarijné poistenie Auto komplet - produkt č. 572 pre vozidlo Fiat Ducato.KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group005854418.06.2017Prevziať zmluvu (PDF)
14/201714Zabezpečenie odovzdávania triedených zložiek ZKO.AGROJÁN s.r.o., Nová Baňa4438408412.05.2017Prevziať zmluvu (PDF)
13/201713Poskytnutie reklamy v balíku štart, ktorá zahŕňa prezentáciu na web. stránke.Databanka firiem s.r.o., Bratislava446015494.05.2017Prevziať zmluvu (PDF)
12/201712Zabezpečovanie odovzdávania triedených zložiek ZKO.Zuzana Blahová - Predaj farieb, Nová Baňa411438902.05.2017Prevziať zmluvu (PDF)
11/201711Zabezpečovanie odovzdávania triedených zložiek ZKO.MONT - DESIGN s.r.o., Nová Baňa3665505828.04.2017Prevziať zmluvu (PDF)
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800