en
Neprehliadnite


Zmluvy Technické služby

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
29/201829Zmluva o združenej dodávke elektriny s viazanosťou od 01.01.2019 - 31.12.2019.Stredoslov. energetika, a.s. Žilina3640300817.12.2018Prevziať zmluvu (PDF)
28/201828Zmluva o združenej dodávky elektriny s viazanosťou od 01.01.2019 - 31.12.2019.Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina3640300817.12.2018Prevziať zmluvu (PDF)
27/201827Predaj starého vozidla M1, Felícia Škoda.ŽP EKO QELET a.s., Martin3642112013.12.2018Prevziať zmluvu (PDF)
26/201826Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2018/2019 na určených MK III. triedy v obvode č. 7. podľa Operačného plánu zimnej údržby.Fajčík Michal - WOODLINE, Prírodná č. 6128/52, 968 01 Nová Baňa4387624223.11.2018Prevziať zmluvu (PDF)
25/201825Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2018/2019 na určených MK III. triedy v obvode č. 5. podľa Operačného plánu zimnej údržby.Tužinský Ľuboš, Feriancov rígel I/302, Nová Baňa3332089623.11.2018Prevziať zmluvu (PDF)
24/201824Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2018/2019 na určených MK III. triedy v obvode č. 6. podľa Operačného plánu zimnej údržby.Šipikal Matúš, Kútovská cesta č. 6685/31, 968 01 Nová Baňa5006259023.11.2018Prevziať zmluvu (PDF)
23/201823Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2018/2019 na určených MK III. triedy v obvode č. 4/II. podľa Operačného plánu zimnej údržby.LENÁRT Milan, Bukovina č. 3139, 968 01 Nová Baňa4141236223.11.2018Prevziať zmluvu (PDF)
22/201822Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2018/2019 na určených MK III. triedy v obvode č. 4/I. podľa Operačného plánu zimnej údržby.Farma Boroš s.r.o., Hviezdoslavova 33, 968 01 Nová Baňa4603775623.11.2018Prevziať zmluvu (PDF)
21/201821Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava3581525629.10.2018Prevziať zmluvu (PDF)
20/201820Dodávka elektriny v odbernom mieste Hájles, Nová Baňa.Stredosloenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina28.09.2018Prevziať zmluvu (PDF)
19/201819Komplexný informačný a poradenský servis vrámci ochrany osobných údajov podľa GDPRHB Partners, s.r.o., Banská Bystrica12.09.2018Prevziať zmluvu (PDF)
18/201818Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet Premium.Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava356972707.09.2018Prevziať zmluvu (PDF)
17/201817Servisná služby - dodávanie hygienických potrieb - verejné toalety.ILLE-Papier-Serice SK, s.r.o. Skalica3622694724.08.2018Prevziať zmluvu (PDF)
16/201816Audit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2017.Ing. Margita Marková, Nová Baňa13.08.2018Prevziať zmluvu (PDF)
15/201815Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti životného prostrediaWaste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava3604622130.07.2018Prevziať zmluvu (PDF)
14/201814Kúpna zmluva - Nákup motorovej nafty pre Technické služby mesta Nová BaňaSlovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava3132283226.07.2018Prevziať zmluvu (PDF)
13/201813Poistenie čelného skla motorového vozidla Fiat Ducato - dodávkaKooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava0058544117.07.2018Prevziať zmluvu (PDF)
12/201812Havarijné poistenie Auto komplet - produkt č. 572 pre vozidlo Fiat Ducato dodávka.Kooperativa poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Bratislava0058544117.07.2018Prevziať zmluvu (PDF)
11/201811Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia užívateľa do distribučnej sústavyStreoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina4.07.2018Prevziať zmluvu (PDF)
10/201810Darovacia zmluva: darovanie nepeňažného daru aj s výrobou - 2 ks lavičky.Mestské lesy spol. s r.o.25.06.2018Prevziať zmluvu (PDF)
9/20189Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov - 1 kus výdajníka chladenej vody a sódy.Soňa Korčeková - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica320162477.06.2018Prevziať zmluvu (PDF)
8/20188Darovacia zmluva: darovanie nepeňažného daru aj s výrobou - 4 ks lavičky.Mestské lesy, s.r.o. Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa3158818230.05.2018Prevziať zmluvu (PDF)
7/20187Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 2018/DE01/001 na vykonanie stavebných prác na stavbe: "Rozšírenie a oprava MK súvislým asfaltovaním v Novej Bani" - termín ukončenia plnenia diela.STRABAG s.r.o., Bratislava1731728230.05.2018Prevziať zmluvu (PDF)
6/20186Rozšírenie a oprava MK súvislým asfaltovaním v Novej Bani.STRABAG s.r.o., Bratislava173172823.05.2018Prevziať zmluvu (PDF)
5/20185Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia, prípadne zneškodnenia triedených zložiek odpadu prevádzkovateľom.Blažena Líšková, Hájska 1267/27, 968 01 Nová Baňa1421187423.03.2018Prevziať zmluvu (PDF)
4/20184Zabezpečenie a realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky " Dodávka motorovej nafty do nadzemného zásobníka"BENADA SK, s.r.o. Banská Bystrica4751132021.03.2018Prevziať zmluvu (PDF)
3/20183Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (program služby: Mario Internet L-ADSL)Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346914.02.2018Prevziať zmluvu (PDF)
2/20182Dodatok č. 1 k Zmluve: Možnosť bezhotovostnej platby v predajnom automate deklarovanom v čl. II. bod 2) písm. a) Zmluvy a to prostredníctvom platobných žetónov.Soňa Korčeková - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica3201624729.01.2018Prevziať zmluvu (PDF)
1/20181Zabezpečenie odovzdávanie triedených zložiek ZKO.LADYSPED s.r.o.473320009.01.2018Prevziať zmluvu (PDF)Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800