en
Neprehliadnite


Zmluvy Technické služby

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12
Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
4646Dodatok č. 2 - dodávka plynu od 01.01.2012 - 31.12.2020 (nahrádza dodatok č. 2 z 18.11.2019)Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava3581525612.12.2020Prevziať zmluvu (PDF)
4545Nákup univerzálneho vodizla - nosič Gianni Ferrari PG 280DW, 800 l zásobník pokosenej hmoty.Profigrass SK s.r.o., Pri Búroši 2, Senec 903 01367750122.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
4444Nákup stacionárneho lisu s mechanickým zásobníkom.UNIKOV Nitra, s.r.o., Lehotská 4, 949 01 Nitra4692076521.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
4343Dodávka plynu na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 pre odberné miesto: SKSPPDIS010710004216Slovenský plynárenský piremysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava3581525618.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
4242Pripojenie existujúceho odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD po rekonštrukcii trafostanice.Stredoslovenská distribučná, a.s., Rri Rajčianke, 2927/8, 010 27 Žilina3644215112.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
4141Dohoda k poistnej zmluve č. 2401590444 o poskytnutí zľavy na poistnomGenerali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava357093326.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
4040Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2019/2020 na určených MK III. triedy v obvode č. 4/1. podľa Operačného plánu zimnej údržby.FARMA Boroš s.r.o., Hviezdoslavova č, 33, 968 01 Nová Baňa460377565.11.2019Prevziať zmluvu (PDF)
3939Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2019/2020 na určených MK III. triedy v obvode č. 4/II. podľa Operačného plánu zimnej údržby.Lenartová Marta, Bukovična č. 3139, 968 01 Nová Baňa4559466031.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
3838Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2018/2019 na určených MK III. triedy v obvode č. 6. podľa Operačného plánu zimnej údržby.Šipikal Matúš, Kútovská cesta č. 6685/31, 968 01 Nová Baňa5006259031.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
3737Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2019/2020 na určených MK III. triedy v obvode č. 5. podľa Operačného plánu zimnej údržby.Tužinský Ľuboš, Feriancov rígeľ 6302/27, 968 01 Nová Baňa3332089631.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
3636Vykonávanie zimnej údržby v zimnej sezóne 2019/2020 na určených MK III. triedy v obvode č. 7. podľa Operačného plánu zimnej údržby.Fajčík Michal - WOODLINE, Prírodná č. 6198/52, 968 01 Nová Baňa4387624231.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
3535Nákup šmykom riadeného čelného nakladačaKOVACO, spol. s.o.3603891131.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
3434Rozšírenie systému verejného osvetlenia a vybudovania el. prípojkyIng. Pavol Kysela - MONTÉZA, Pod Donátom 6/78, 965 01 Žiar nad Hronom1779509529.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
3333Zmluva o dádávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1121205Energie2, a.s., odštepný závod enegie2, a.s., Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava4611317724.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
3232Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku veľkoodber č1121222.Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s., Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava4611317724.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
3131Rámcová zmluva o združenej dodávke a distribúcií elektrickej energieEnergie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava4611317724.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
3030Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. HviezdoslavovaSTRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava1731728224.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2929Vybudovanie vstupov k bytovému domu č. 46 a obslužnej komunikácie ku kanalizácii.REKOSTAV ss-vp, s.r.o, Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica4593072022.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2828Príloha č. 1 k Zmluve č. ZP-S0902201597/AENVI-PAK, a.s.3585801018.10.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2727Dodatok č. 4 ku Zmluve č. 04 ku Zmluve č. 04/08/07/026Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava3604622127.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2626Zverejnenie majetku do správy - Betónový stôl na stolný tenis, športovo- rekreačné zariadenie Street workout park.Mesto Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa0032089726.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2525Audit účtovnej závierky zostavnej k 31.12.2018.AUDIT NB, s.r.o., Bernolákova 27/16, 968 01 Nová Baňa5250433618.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2424Dodatok č. 2 - odstránenie numerickej nezrovnalosti vo výkaze - výmer s rozpočtom a zmluvou - Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici v Novej Bani.REKOSTAV ss-vp, s.r.o., Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica4539072013.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2323Dodatok č. 1 - rozšírenie rozsahu realizácie diela - Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici v Novej Bani.REKOSTAV ss-vp,s.r.o., Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovca4539072010.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2222Dodanie tovaru - motorovej nafty.SLOVANAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava313228329.09.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2121Dodatok č. 2 - zmena údajov odberateľaKOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice5027388423.08.2019Prevziať zmluvu (PDF)
2020Postúpenie a prevzatie práv a povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvku.ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica4585122116.08.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1919Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici v Novej BaniREKOSTAV ss-vp, s.r.o., Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica4539072013.08.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1818Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad HrádzouEUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice316515188.08.2019Prevziať zmluvu (PDF)
1717Dodatok k nákupu motorovej nafty.SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava3132283231.07.2019Prevziať zmluvu (PDF)
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800