Dokumenty

Aktuality

ZAČNI LETO S NAMI !!!

20. 5. 2022
Nová Baňa

4.6.2022 Medzinárodný deň detí a KI cup 2022...

Porucha vody v lokalite pod Zvoničkou

19. 5. 2022
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom mesta Nová Baňa, že v lokalite pod Zvoničkou bude z dôvodu poruchy  na v......

17. ročník Týždeň športu pre všetkých

18. 5. 2022
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi a občianskymi združeniami organizuje Týždeň športu pre všetkých. 17. ro......

Názov súboru Súbor Dátum
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 19.5.2022
OZNÁMENIE O DRAŽBE PDF 18.5.2022
Predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 25. máj 2022 PDF 18.5.2022
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom mestských pozemkov ako záhradiek v lokalite ul. Mieru PDF 17.5.2022
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku ako záhradky pri BD ul. Cintorínska PDF 12.5.2022
Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 12.5.2022
ŽIADOSŤ O DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY A NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA PDF 11.5.2022
Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 11.5.2022
Predseda komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 23. mája 2022 PDF 11.5.2022
Rozhodnutie o dodatočnom povolení a užívaní - "SO 05 - Parkovacie plochy a vnútroareálové komunikácie" PDF 6.5.2022
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.