Dokumenty

Aktuality

Lampiónový sprievod 16.11.2023

14. 11. 2023
Nová Baňa Oznamy

Deti zo Školského klubu detí Základnej školy Jána Zemana v spolupráci s mestom Nová Baňa pozývajú všetkých kamarátov a ich rodičov......

Informácia o voľnom pracovnom mieste

14. 11. 2023
Oznamy

Školská jedáleň Štúrova 47, ako súčasť Materskej školy Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa Informácia o voľnom pracovnom mieste Kate......

Bufet a ferrata Zvonička

13. 11. 2023
Nová Baňa Oznamy

Dňa 17.11.2023 o 17.30hod. vás pozýva Bufet a ferrata Zvonička na besedu s maratónskymi veteránmi Štefanom Karakom a Jánom Hazu......

Názov súboru Súbor Dátum
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Tekovská Breznica, na programové obdobie 2023-2028 PDF 23.2.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Brehy, na programové obdobie 2023-2028 PDF 23.2.2023
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová za rok 2022 PDF 23.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 PDF 23.2.2023
Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 PDF 15.2.2023
Návrh VZN MESTA NOVÁ BAŇA o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 2023 PDF 6.2.2023
Informácia o začatom správnom konaní PDF 3.2.2023
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely alebo poskytovanie služieb PDF 31.1.2023
Informácia o začatom správnom konaní PDF 25.1.2023
Informácia o začatom správnom konaní PDF 20.1.2023
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.