Dokumenty

Aktuality

V jubilejnom ročníku kampane Do práce na bicykli opäť s Novou Baňou

25. 10. 2023
Nová Baňa

Bicyklová doprava za posledné roky získala veľké množstvo priaznivcov. Orientujú sa na ňu obce, mestá, školy a zamestnávatelia. Bi......

Z úcty k našim seniorom

24. 10. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Október, možno si poviete, mesiac ako každý iný. Ale nie je, október patrí seniorom, je oslavou jesene života a pripomienkou úcty ......

Verejné osvetlenie Nábrežná ulica

24. 10. 2023
Oznamy

Z dôvodu rekonštrukčných prác (výmena stĺpov verejného osvetlenia) je z bezpečnostných dôvodov vypnuté verejné osvetlenie popri No......

Názov súboru Súbor Dátum
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu PDF 1.12.2022
NÁVRH Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 PDF 1.12.2022
NÁVRH Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 PDF 1.12.2022
Návrh VZN o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa PDF 29.11.2022
NÁVRH VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta PDF 29.11.2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF 29.11.2022
Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa 2023- 2025 PDF 28.11.2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnych daniach PDF 28.11.2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o dani z nehnuteľností PDF 28.11.2022
Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa - ul. Mariánska a časť ul. Banícka PDF 24.11.2022
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.