Dokumenty

Aktuality

Trojkráľový výstup na Vtáčnik 6.1.2024

2. 1. 2024
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa, Centrum voľného času a OZ pri CVČ - Centráčik vás pozývajú na Trojkráľový výstup na Vtáčnik dňa 6. januára 2024. ......

VESELÉHO SILVESTRA A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2024

31. 12. 2023
Oznamy

Starý rok sa lúči a nový sa rodí,takto to rok čo rok, tu na svete chodí.Je to pekným zvykom v tejto vzácnej chvíli,želať si nav......

Mestský ovocný sad vznikol vďaka projektu ZELENÉ TIENENIE

28. 12. 2023
Publicita projektov

Tento projekt ZELENÉ TIENENIE sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie TIPSPORT.  Mesto Nová Baňa v roku 2023 získalo podporu uveden......

Názov súboru Súbor Dátum
Informácia o začatom správnom konaní PDF 7.12.2022
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu PDF 1.12.2022
NÁVRH Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 PDF 1.12.2022
NÁVRH Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 PDF 1.12.2022
Návrh VZN o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa PDF 29.11.2022
NÁVRH VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta PDF 29.11.2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF 29.11.2022
Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa 2023- 2025 PDF 28.11.2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnych daniach PDF 28.11.2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o dani z nehnuteľností PDF 28.11.2022
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.