Dokumenty

Aktuality

BEZPLATNÁ INZERCIA V NOVOBANSKÝCH NOVINÁCH

30. 11. 2021
Oznamy

Mesto Nová Baňa má záujem podporiť v tomto neľahkom období podnikateľov, živnostníkov a remeselníkov pôsobiacich v našom meste a j......

Úradné hodiny: Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a na jeho pracoviskách

29. 11. 2021
Oznamy

V zmysle obmedzení vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 695/2021 z 24.11.2021 budú na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bansk......

Horný zberný dvor v soboty zatvorený

26. 11. 2021
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že na základe vyhlásenia Úradu Vlády Slovenskej republiky z dôvodu núdzové s......

Názov súboru Súbor Dátum
Návrh Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Nová Baňa PDF 29.11.2021
Rozhodnutie o umiestnení stavby „INS FTTH ZC NOBA 00 Nová Baňa“ PDF 23.11.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ 18.11.2021 PDF 12.11.2021
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 12.11.2021
Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 11.11.2021
Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 22.11.2021 PDF 11.11.2021
Pozvánka na zasadnutie Komisie cestovného ruchu 18.11.2021 PDF 10.11.2021
Program valného zhromaždenia MFK Nová Baňa konaného dňa 25.11.2021 PDF 10.11.2021
Uznesenie Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PDF 10.11.2021
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb PDF 10.11.2021