Dokumenty

Aktuality

Možnosti získania aktuálnych informácii súvisiacich s ochorením COVID-19

26. 11. 2021
Covid-19

Mesto Nová Baňa Vás chce informovať o možnosti získania aktuálnych informácií súvisiacich s ochorením COVID-19. V priloženom li......

OZNAM O ZATVORENÍ MESTSKEJ KNIŽNICE

26. 11. 2021
Oznamy

OZNAM Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695. O vyhlásení núdzového stavu zo dňa 24. novembra 2021 bude Mestská...

Úradné hodiny pre verejnosť

25. 11. 2021
Nová Baňa

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 o vyhlásení núdzového stavu zo dňa 24. novembra 2021 Mesto Nová Baňa ......

Názov súboru Súbor Dátum
Rozhodnutie VEREJNÁ VYHLÁŠKA PDF 9.11.2021
Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 8.11.2021
Zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani 9.11.2021 PDF 5.11.2021
Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 PDF 2.11.2021
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 27.10.2021
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 25.10.2021
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku za účelom umiestnenia prefabrikovanej betónovej garáže. PDF 25.10.2021
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku PDF 22.10.2021
ZMENA TERMÍNU !!! Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu PDF 19.10.2021
obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku pre účel výstavby stanice technickej kontroly (STK) PDF 5.10.2021