Dokumenty

Aktuality

Novobanskí heligonkári 2024 videozáznam

9. 2. 2024
Nová Baňa

Prinášame vám videozáznam z podujatia Novobanskí heligonkári (38. ročník), ktoré sa uskutočnilo 27.1.2024.   LINK: https://www.......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 15. februára 2024

7. 2. 2024
Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 15. fe......

Porucha osvetlenia na častiach ulíc Hrádza, Legionárska a A. Kmeťa

6. 2. 2024
Nová Baňa Oznamy

Technické služby informovali dňa 30.01. občanov prostredníctvom web stránok a sociálnych sietí o rozsiahlej poruche na verejnom os......

Názov súboru Súbor Dátum
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a platení úhrad za poskytované sociálne služby zo dňa 13. 12. 2023 PDF 15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 6/2023 zo dňa 13.12.2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Nová Baňa PDF 14.12.2023
Pozvánka na valné zhromaždenie MFK Nová Baňa konané dňa 18.12.2023 PDF 11.12.2023
zmeny navrhovanej činnosti: „Vodná nádrž Tajch Nová Baňa - rekonštrukcia“ PDF 7.12.2023
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania povolenia podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 PDF 7.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horné Hámre, na roky 2023-2028 PDF 4.12.2023
Návrh: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 PDF 4.12.2023
Informácia o začatom správnom konaní PDF 28.11.2023
Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 27.11.2023
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 24.11.2023
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.