Dokumenty

Aktuality

AMO opatrenia - zákaz využívania lesa verejnosťou

19. 1. 2023
Nová Baňa

AMO opatrenia. Z dôvodu zabezpečenie kontroly a zabráneniu šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri v p......

Voľné pracovné miesto na ZŠ Jána Zemana Nová Baňa

18. 1. 2023
Oznamy

Základná škola Jána Zemana Nová Baňa, Nová Baňa oznamuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)     ......

Odvysielaná reportáž z Novej Bane v relácii REGINA 17.1.2023 o 16.30 h.

17. 1. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa dáva do pozornosti dnes 17.1.2023 o 16.30 hod. na Dvojke v RTVS v relácii Regina bude odvysielaná reportáž k zvyšo......

Názov súboru Súbor Dátum
Predseda komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 12. december 2022 PDF 2.12.2022
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu PDF 1.12.2022
NÁVRH Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 PDF 1.12.2022
NÁVRH Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 PDF 1.12.2022
Pozvánka na Valné zhromaždenie MFK Nová Baňa konaného dňa 15.12.2022 PDF 30.11.2022
Návrh VZN o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa PDF 29.11.2022
NÁVRH VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta PDF 29.11.2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF 29.11.2022
Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa 2023- 2025 PDF 28.11.2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnych daniach PDF 28.11.2022
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.