Dokumenty

Aktuality

Jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu

27. 9. 2022
Oznamy

Dňa 3.10. 2022 (pondelok) je plánovaný jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu. Tak, ako každý rok žiadame občanov, aby si......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

26. 9. 2022
Nová Baňa

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu......

Názov súboru Súbor Dátum
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku PDF 5.8.2022
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta konaného 3. augusta o 08.00 hod. v MsBP, s.r.o. v Novej Bani. PDF 3.8.2022
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby, povolenie užívania stavby a povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, stavba: "Prestavba a prístavba výrobnej haly", investor: Cortizo Slovakia, a. s., IČO: 36 030 554, so sídlom Železničný rad 2 PDF 1.8.2022
ŽST Hronský Beňadik z Tekovská Breznica ŽST Nová Baňa rekonštrukcia dopravnej cesty PDF 26.7.2022
Oznámenie o začatí územného konania s nariadením ústneho pojednávania, stavba: "13523 Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia" PDF 19.7.2022
Predseda komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie PDF 19.7.2022
VZN mesta Nová Baňa č. 7/2022 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a platení úhrad za poskytované sociálne služby PDF 14.7.2022
Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 7.7.2022
VZN mesta Nová Baňa č. 5/2022 zo dňa 22.06.2022 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Nová Baňa PDF 6.7.2022
STRATEGICKÝ DOKUMENT „PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MALÁ LEHOTA, 2021-2027“ PDF 1.7.2022
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.