Dokumenty

Aktuality

DAROVANIE VIANOČNÉHO STROMČEKA

23. 11. 2023
Oznamy

Už čoskoro sú tu vianočné trhy a Vianoce. Z tohto dôvodu sa mesto Nová Baňa obracia na občanov s prosbou o darovanie vianočného st......

Mikulášska diskotéka 2023

22. 11. 2023
Nová Baňa Oznamy

Centrum voľného času a mesto Nová Baňa Vás pozývajú na Mikulášsku diskotéku do sály v CVČ, ktorá sa bude konať 6. decembra 2023 o ......

Novobanský ples 2024

21. 11. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Dňa 2. februára 2024 sa bude konať Novobanský ples v sále Centra voľného času so začiatkom o 18.30 hod.  Do tanca Vám bude hrať...

Názov súboru Súbor Dátum
Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 4.9.2023 PDF 31.8.2023
Predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 6. september 2023 PDF 30.8.2023
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 28.8.2023
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 18.8.2023
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb PDF 14.8.2023
Rozhodnutie OU-BB-OVBP- 2023/036431-002 PDF 4.8.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nová Baňa č. 4/2023 zo dňa 02.08.2023 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa PDF 3.8.2023
DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nová Baňa č. 3/2015 o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok PDF 3.8.2023
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 27.7.2023
Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejneným obchodným verejným súťažiam mesta PDF 26.7.2023
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.