Dokumenty

Aktuality

Zmena termínu Upracme Štále

26. 9. 2022
Nová Baňa

Pôvodný termín upratovania (29. 9. 2022) sa z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia zmenil na 6. 10. 2022. Ďakujeme za pochopenie......

Zatvorenie mestskej knižnice

26. 9. 2022
Oznamy

Oznamujeme čitateľom, že v dňoch 26.9.2022 – 30.9.2022 bude mestská knižnica pre školenie zamestnanca ZATVORENÁ okrem týchto uvede......

Názov súboru Súbor Dátum
Oznámenie o vybavení petície prijatej dňa 27. 06. 2022 PDF 29.6.2022
Zverejnenie zámeru previesť - zameniť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 28.6.2022
Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 27.6.2022
Osvedčenie o priebehu dražby PDF 27.6.2022
Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 24.6.2022
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených na obchodné priestory „POTRAVINY“ PDF 24.6.2022
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ..... o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a platení úhrad za poskytované sociálne služby PDF 23.6.2022
Predseda komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 27. júna 2022 PDF 9.6.2022
Pzvánka na zasadnutie komisie dopravy 15.06.2022 PDF 9.6.2022
Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov PDF 7.6.2022
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.