Dokumenty

Aktuality

CHOP SA SVOJEJ ŠANCE!

24. 11. 2021
Oznamy

Viac informácií na webstránke mesta. Tel. kontakt: 045/6782800 PRIDAJ SA DO DVOJROČNÉHO TÍMU ,,MLÁDEŽNÍCKYCH POLITIKOV" V......

Stanovisko k územnému plánu, zmeny a doplnky č. 1 .

24. 11. 2021
Nová Baňa

od odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Beáty Mikušovej Na základe stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy Okresný úrad v Ba......

Zmenu času a miesta a konania valného zhromaždenia MFK!!!

24. 11. 2021
Oznamy

Pre pandemickú situáciu sa bude konať na futbalovom štadióne o 16:00 hod 25.11.2021...

Názov súboru Súbor Dátum
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 4.10.2021
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín PDF 1.10.2021
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín PDF 28.9.2021
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených na kancelárske účely PDF 27.9.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 21.9.2021 PDF 20.9.2021
Oznámenie o zrušení prerokovania zaradenia lokality SKUEV4042 Bujakov vrch do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKA PDF 20.9.2021
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín PDF 10.9.2021
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 6.9.2021
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 6.9.2021
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 6.9.2021