Dokumenty

Aktuality

Lampiónový sprievod 16.11.2023

14. 11. 2023
Nová Baňa Oznamy

Deti zo Školského klubu detí Základnej školy Jána Zemana v spolupráci s mestom Nová Baňa pozývajú všetkých kamarátov a ich rodičov......

Informácia o voľnom pracovnom mieste

14. 11. 2023
Oznamy

Školská jedáleň Štúrova 47, ako súčasť Materskej školy Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa Informácia o voľnom pracovnom mieste Kate......

Bufet a ferrata Zvonička

13. 11. 2023
Nová Baňa Oznamy

Dňa 17.11.2023 o 17.30hod. vás pozýva Bufet a ferrata Zvonička na besedu s maratónskymi veteránmi Štefanom Karakom a Jánom Hazu......

Názov súboru Súbor Dátum
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA PDF 19.5.2023
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu garáže PDF 17.5.2023
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku ako záhradky pri BD ul. Cintorínska PDF 15.5.2023
Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 10.5.2023
oznámenie o zahájenií stavby "15786 Nová Baňa - Čierny lúh - Rekonštrukcia NNS" PDF 5.5.2023
NÁVRH Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2022 PDF 2.5.2023
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 2.5.2023
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 2.5.2023
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 2.5.2023
Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 28.4.2023
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.